Urapolkuja! Panu Brofeldt: Kesätöiden kautta Valion taloushallinnon esimieheksi

Brofeldt_Panu 12_41180

Panu Brofeldtilla on nuoresta iästään huolimatta jo pitkä ura Valio Oy:lla. “Valmistuttuani elokuussa 2010 pääsin Valiolla alkaneeseen taloushallinnon trainee -ohjelmaan, jonka aikana pääsin tutustumaan talouden toimintaan laaja-alaisesti.”

Nimi: Panu Brofeldt
Tiedekunta: Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Oppiaine: Elintarvike-ekonomia
Sivuaineet: Kuluttajaekonomia
Valmistumisvuosi: 2010
Työtehtävä ja työnantaja: Vice President, Business controlling. Valio Oy
Lisätietoa: Uramahdollisuudet Valiolla

Hei Panu, mitä olet opiskellut ja miten päädyit hakemaan valitsemallesi alalle?

Opiskelin Viikissä maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa elintarvike-ekonomiaa. Sivuaineena luin kuluttajaekonomiaa. Vaihto-oppilaana olin Itävallassa Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) -yliopistossa. Kävin myös JOO -opintoja Teknillisessä korkeakoulussa.

Lukion jälkeen halusin opiskelemaan kaupallista alaa. Vanhempani suosittelivat katsomaan Maatalous-metsätieteellisen tarjonnan, ja elintarvike-ekonomia kuulosti kiinnostavalta yhdistelmältä.

Miksi valitsit Helsingin yliopiston?

Helsinki oli itselleni luonnollinen valinta, sillä olen kotoisin Helsingistä. Myös koulun erinomainen maine vaikutti, kun pohdin eri korkeakouluvaihtoehtoja.

Miten kuvailisit pääainettasi? Mitä asioita siinä opiskellaan?

Elintarvike-ekonomia on kiinnostava yhdistelmä taloustieteitä ja päivittäistä arkea eli elintarvikkeita. Se mihin pääaineessa syventyy, on paljon opiskelijasta itsestään kiinni. Itse valitsin laskentatoimen, joka alkoi kiinnostamaan kandidaatin työtä tehdessä. Tämän jälkeen maisteriopinnot oli helppo suunnata sellaisiin kokonaisuuksiin, jotka tukivat laskentatoimeen syventymistä. Useat opiskelukaverini syventyivät esimerkiksi markkinointiin tai logistiikkaan. Kaiken kaikkiaan elintarvike-ekonomia tarjoaa hyvän pohjan moneen eri tehtävään työelämässä.

Mitä sivuaineita sinulla oli ja miksi valitsit ne?

Valitsin sivuaineekseni kuluttajaekonomian, sillä kaupallisella alalla on tärkeää ymmärtää kuluttajia ja heidän käyttäytymistään – kuluttaja kuitenkin loppupeleissä maksaa jokaisen yrityksen työntekijän palkan.

Miten olet päätynyt työtehtävään, jossa nyt olet?

Aloitin opiskeluaikana kesätöissä Valion päävarastossa Pitäjänmäellä ja jatkoin työskentelyä siellä opintojen ohessa aina seuraavaan kesään asti. Kesällä 2008 sain tilaisuuden lähteä Valio Oy:n Lapinlahden tehtaalle avustamaan uuden laskentajärjestelmän käyttöönotossa. Kesän jälkeen siirryin Turengin tehtaalle samoihin työtehtäviin. Vuoden 2009 alussa sain mahdollisuuden tehdä Pro Gradu -tutkimukseni Valiolle liittyen sisäisen laskentajärjestelmän käyttöönottoon.

Valmistuttuani elokuussa 2010 pääsin Valiolla alkaneeseen taloushallinnon trainee -ohjelmaan, jonka aikana pääsin tutustumaan talouden toimintaan laaja-alaisesti. Noin vuoden kuluttua tehtäväni vakiintuivat tuotannon controlleriksi. Toimenkuvaani kuuluivat muun muassa tuotannon talousraportointi, laskennan tuki sekä erillislaskelmat. Kesällä 2013 minulle tarjottiin mahdollisuutta siirtyä nykyiseen tehtävääni, jossa toimin koko tuotannon taloushallinnon ryhmän esimiehenä. Verrattuna aikaisempaan työhöni, suurimmat muutokset ovat esimiesvastuu sekä kokonaisvastuu Valion tuotannon taloustuesta.

Mikä on mielestäsi tärkeää huomioida opiskeluissaan uran, työllistymisen kannalta?

Opiskellessa pitää muistaa riittävä laaja-alaisuus. Yhden osa-alueen ymmärtäminen ei riitä, sillä yritystoiminta rakentuu monesta eri toiminnosta, ja olennaisten asioiden ymmärtäminen näistä kaikista on eduksi. Myöskään työpaikkaa valitessaan ei kannata olla liian valikoiva – työkokemusta arvostetaan ja jokaisesta tehtävästä oppii varmasti jotain, mitä voi hyödyntää tulevaisuudessa.

Mitä neuvoja antaisit tuleville opiskelijoille, jotka miettivät tulevaa opinahjoaan?

Oma kiinnostus on tärkeää opiskelun ja oppimisen kannalta. Kannattaa myös pohtia, tarjoaako ala tulevaisuudessa myös työpaikan –  mielestäni trendien perässä ei kannata juosta liikaa.

Mitkä ovat omat urasuunnitelmasi?

En ole tähänkään mennessä suunnitellut uraani erityisemmin, vaan pyrkinyt tekemään työni hyvin – sekä yliopistossa että nykyisessä työssäni.

Työelämässä yritän kuitenkin oppia jatkuvasti uutta ja kasvattaa näin monipuolista osaamista, joka mahdollistaa toimimisen laaja-alaisesti yrityksen johtotehtävissä.

Yksi vastaus artikkeliin ”Urapolkuja! Panu Brofeldt: Kesätöiden kautta Valion taloushallinnon esimieheksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*