Urapolkuja! Mari Pohjola: “Maankäytön suunnittelua ja alueiden kehittämistä paikallisesta mittakaavasta kansainvälisiin projekteihin”

mari pohjola

Mari toimii FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä konsulttina maankäyttöön ja aluekehittämiseen liittyvien suunnittelu- ja selvitystöiden parissa.

Mari Pohjola
Tiedekunta: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Oppiaine: Suunnittelumaantiede
Sivuaineet: Johtaminen ja sosiologia
Valmistumisvuosi: 2012
Työtehtävä ja työnantaja: Konsultti, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, alueidenkäytön konsultoinnin toimiala.
Lisätietoa: Uramahdolllisuudet Finnish Consulting Groupissa.

Hei Mari, mitä olet opiskellut ja miten päädyit hakemaan valitsemallesi alalle?

Olen opiskellut maantiedettä, erikoistumisalana suunnittelumaantiede. Hain opiskelemaan maantiedettä, koska se kiinnosti minua oppiaineena koulussa ja muutenkin nuorempana olin kovin kiinnostunut tietämään maailman eri paikkoja ja alueita.

Miksi valitsit Helsingin yliopiston?

Aloitin opiskelut Oulun yliopistossa maantieteen laitoksella. Halusin erikoistua suunnittelumaantieteeseen, joka ei ollut mahdollista Oulussa, joten päädyin hakemaan maisterivaiheessa vaihtoa Helsingin yliopistoon. Helsingin yliopisto tarjosi laajasti eri kursseja. Olin tuolloin muutenkin innokas muuttamaan Helsinkiin.

Miten kuvailisit pääainettasi? Mitä asioita siinä opiskellaan?

Suunnittelumaantiede, ja maantiede ylipäätään, on monialainen tieteenala. Maantieteessä opiskellaan asioita alueiden ja paikkojen sekä niiden erojen kautta. On tavallista tutkia kehitystä, miksi jokin alue on muodostunut sellaiseksi kuin se on. Tässä kohtaa monialaisuus tulee hyvin esiin, koska alueellisia eroja voi tutkia niin luonnonolosuhteiden kuin yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Suunnittelumaantiede keskittyy alueiden kehitykseen ja nimensä mukaisesti aluesuunnitteluun, jotta alueet olisivat mahdollisimman toimivia elinympäristöjä. Alueiden koko vaihtelee tapauskohtaisesti paikallisesta tasosta laajempaan.

Mitä sivuaineita sinulla oli ja miksi valitsit ne?

Sivuaineina minulla on ollut johtaminen, sosiologia ja Eurooppa -opinnot. Sosiologian ja Eurooppa-opinnot valitsin, koska kiinnostuin yhteiskuntatieteistä ja Euroopan Unionista. Johtamisen opinnot suoritin viimeisenä maisterivaiheessa, jolloin olin jo töissä nykyisessä työpaikassani, ja ne toivat sopivasti kauppatieteellistä näkökulmaa kokonaisuuteen mm. projektiliiketoiminnasta.

Miten olet päätynyt työtehtävään, jossa olet nyt?

Aloitin Finnish Consulting Groupissa yliopistoharjoittelijana noin kolme vuotta sitten. Sain yliopiston apurahan työharjoitteluun, jonka avulla hain töitä mielenkiintoisista yrityksistä. Harjoittelujakson jälkeen sain vakituisen työsuhteen, alkuun osa-aikaisena ja valmistumisen jälkeen kokoaikaisena työntekijänä. Tein myös lopputyön FCG:lle yhteisesti ideoituna projektina.

Mikä on mielestäsi tärkeää huomioida opiskeluissaan uran, työllistymisen kannalta?

Opiskelujen viimeisinä vuosina kannattaa pohtia, millaisissa työtehtävissä haluaisi työskennellä ja kulkea omaa kiinnostusta kohti tehden valintoja. Se ei välttämättä ole heti selkeää, joten kokemusten, kontaktien ja tiedon hankkiminen eri uramahdollisuuksista kannattaa. Työharjoittelu kannattaa ehdottomasti hyödyntää ja lähteä ulkomaille vaihtoon. Niistä on omalla kohdallani ollut suuri hyöty myöhemmin.

Mitä neuvoja antaisit tuleville opiskelijoille, jotka miettivät tulevaa opinahjoaan?

Opiskelujen alkuvaiheessa kannattaa seurata omaa kiinnostusta tai etsiä sitä keräämällä kokemuksia eri kursseilta ja tieteenaloilta. Harva tietää etukäteen sen oman juttunsa. Suuntautuminen tapahtuu luontevasti myöhemmin. Turhia paineita ei hyödytä ottaa.

Mitkä ovat omat urasuunnitelmasi?

Mielenkiintoisia mahdollisuuksia on paljon! Lähtökohta on jatkuvasti kehittyä eteenpäin ja oppia uutta.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*