OPTEK

Kansallinen Opetusteknologia koulun arjessa -tutkimushankkeen tavoitteena on luoda innovatiivisia ratkaisuja ja malleja tieto- ja viestintätekniikan ja sähköisen median hyödyntämiseen ja käyttöön koulun arjessa.

Tutkimus on 13 tutkimusyksikön monitieteinen yhteishanke, joka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä 28 yrityksen ja 12 kunnan koulujen kanssa. Laajan tutkimushankkeen koordinaatio hoidetaan CICERO Learning -verkoston ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä. Hanke toteutetaan ajalla 1.8.2009–31.5.2011. Hankkeen kokonaisrahoitus on 2,7 miljoonaa euroa, josta Tekesin myöntämä osuus on 1,9 miljoonaa euroa.

OPTEK -hanke hyödyntää aiempien kansainvälisten ja kansallisten tutkimusten tuloksia kouluissa tapahtuvan kehittämistyön perustaksi. Yrityksille hanke tarjoaa tietoja ja uusia ideoita oppimisessa hyödynnettävien teknologisten ratkaisujen perusperiaatteista sekä soveltumisesta koulukäyttöön.

OPTEK-hankkeen esite

Tutkimuspaketit:

1.Pedagogiset mallit ja teknologiset innovaatiot

2.Tieto- ja viestintäteknologia ja oppiaineet

 • 2a  Matematiikan opetuksen edistäminen avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla
 • 2b  Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön innovaatiot matematiikan, äidinkielen ja luonnontieteiden opetuksessa

3.Mobiiliopiskelu ja sisällöntuotanto

4.Liiketoimintamallit, infrastruktuurit ja vaikuttavuus

 • 4a  Koulujen ja yritysten välinen yhteistyö ja liiketoimintamallit
 • 4b  Avoimet standardit ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot koulun arjessa
 • 4c  Tietopalveluiden vaikuttavuuden arviointi

 

Tutkijoiden yhteystiedot

OPTEK-hankkeen johtoryhmä:

Tekes:

 • Riku Mäkelä

Tutkimuslaitokset:

 • Marja Kankaanranta, Jyväskylän yliopisto, Agora Center
 • Jari Lavonen, Helsingin yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen laitos
 • Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto, psykologian laitos
 • Kirsti Lonka, Helsingin yliopisto, CICERO
 • Sanna Vahtivuori-Hänninen Helsingin yliopisto, CICERO
 • Sanna Järvelä, Oulun yliopisto, Oppimisen ja Koulutusteknologian tutkimusyksikkö (LET)
 • Kari Kumpulainen, Oulun yliopisto, Future School Research Center
 • Jari Multisilta, Tampereen teknillinen yliopisto, Advanced Multimedia Center
 • Samuli Pekkola, Tampereen teknillinen yliopisto, tiedonhallinnan ja logistiikan laitos
 • Jarmo Viteli, Tampereen yliopisto, Informaatiotutkiuksen ja interaktiivisen median laitos
 • Riitta Smeds, Teknillinen korkeakoulu, SimLab
 • Pekka Leviäkangas, VTT, Intelligent Transport Systems & Intelligent Transport Logistics
 • Ralph-Johan Back, Åbo Akademi, informaatioteknologian osasto

 Yritykset, ministeriöt:

 • Mikko Laine, WSOY oppimateriaalit
 • Jyrki Koskinen, IBM, johtoryhmän puheenjohtaja
 • Riitta Vänskä, Nokia Oyj
 • Eero Noroviita, Microsoft Oy
 • Eeva-Riitta Pirhonen, Opetusministeriö
 • Aleksandra Partanen, Liikenne- ja viestintäministeriö
 • Kaisa Vähä-Hyyppä, Opetushallitus

Optek_esittely

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *