Yliopiston etusivulle | Suomeksi | På svenska | In English

Etusivu

Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina -koulutushanke on 2-vuotinen Opetushallituksen rahoittama hanke peruskoulun ja lukion opinto-ohjaajille ja opettajille. Rahoitus on saatu kahdelle 2-vuotiselle hankkeelle eli neljälle koulutustoteutukselle. 1. koulutustoteutus alkoi syksyllä 2011 ja 2. koulutustoteutus keväällä 2012. Jatkorahoituksella rahoitettava 3. koulutustoteutus alkoi syksyllä 2012 ja 4. toteutus keväällä 2013.

Koulutushankkeen tavoitteena on kehittää  opinto-ohjausta peruskoulussa ja lukiossa ilmiöpohjaisen ja konstruktivistisen oppimisnäkemyksen mukaisesti oppijan omaa aktiivista tiedonrakennusta tukevaan suuntaan. Konkreettisia ohjausvälineitä kehitetään ratkaisukeskeisen näkökulman ja aktivoivien yhteistoiminnallisten menetelmien pohjalta, joiden avulla oppijoita ohjataan  löytämään omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksiaan urasuunnittelun pohjaksi. Ilmiöpohjaisessa ohjauksessa hyödynnetään myös verkkoa ja tarkoituksenmukaisia sosiaalisen median välineitä.

Lisätietoja:

  • Erikoissuunnittelija Marianne Terkki-Mallat, marianne.terkki-mallat at helsinki.fi, gsm 050 4150520
  • Erikoissuunnittelija Leena Tervonen, leena.tervonen at helsinki.fi, gsm 050 4150521
  • Koulutussihteeri Tiina Virta, tiina.virta at helsinki.fi, gsm 050 4150522