Yliopiston etusivulle | Suomeksi | På svenska | In English

Pajaverkko-projekti 2008-2010

Pajanuorille ja ohjaajille

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian hallinnoima Pajaverkko-projekti tähtää nuorten työpajatoiminnan kehittämiseen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen. Projektiin osallistuvat Karkkilan, Porvoon, Nurmijärven, Keravan, Järvenpään ja Helsingin työpajat. Palmenian kumppanina projektissa on Nuorisotutkimusseura. Projekti on ESR-rahoitteinen ja tuen on myöntänyt Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus > ent. Etelä-Suomen lääninhallitus).

PAJAVERKKO –projektissa kehitetään uusia, nuorten syrjäytymistä ehkäiseviä toimintatapoja. Työpajojen toimintaa kehitetään oppimis- ja yhteistyöverkostossa. Näin saadaan yksittäisessä työpajassa kehitellyt hyvät käytännöt myös muiden tietoisuuteen ja käyttöön. Työpajat tekevät suunnitelmallista kehittämistyötä sekä pajakohtaisesti että verkostossa.

Projektissa
• Tuetaan Uudenmaan nuorten työpajojen verkostoitumista verkostotapaamisten, seudullisten workshop -tapaamisten ja Avoin työpaja -tapaamisten avulla
• Tuetaan nuorten elämänhallintataitoja
• Kehitetään pajojen oppilaitosyhteistyötä
• Kehitetään pajojen yritysyhteistyötä
• Monipuolistetaan työpajojen tarjontaa ohjaajavaihdon avulla
• Tarjotaan koulutusta pajaohjaajille ja pajojen yhteistyötahoille
• Tutkitaan pajatoiminnan vaikuttavuutta

Projektin kohderyhmiä ovat nuoret, heidän ohjaajansa, kohdealueen oppilaitokset,  työvoimahallinnon, sosiaalitoimen ja terveyspalvelujen viranomaiset sekä yrityskumppanit.
Lisätietoja: kehittämispäällikkö Tuula Meres-Wuori. p. 09 -191 54182 ja 050-544 7607 tai tuula.meres-wuori@helsinki.fi