Yliopiston etusivulle | Suomeksi | På svenska | In English

Sulautuvan opetuksen seminaari 2013: Call for cases/papers alkanut

SULOP2013 – Sulautuva opetus ja oppiminen on Helsingin yliopistossa seitsemättä kertaa järjestettävä seminaari, jossa tarkastellaan lähi- ja verkko-opetuksen yhdistämistä sekä uudenlaisten opetus- ja oppimismuotojen aikaansaamaa muutosta yliopisto- ja korkeakouluopetukseen.

Seminaariin liittyvät call for cases & call for papers -haut ovat alkaneet! Tule esittelemään sulautuvaa opetusta ja oppimista edistävää kurssia, sulautuvan opetuksen mallilla toteutettua koulutusta tai aiheeseen liittyvää tutkimusta!

Millaisia sulautuvan opetuksen kokemuksiasi haluat muille jakaa? Lähetä oma artikkeliehdotuksesi Sulautuva opetus 2013 -verkkojulkaisuun 6.1.2013 mennessä. Tarkemmat ohjeet: http://blogs.helsinki.fi/sulop2013/call-for-cases-papers/

 

Konfabulaari 2012

Konfabulaari on Helsingin yliopistossa järjestettävä avoin tapahtuma tai ns. epäkonferenssi, jonka teemana on sosiaalinen media ja yliopistot. Konfabulaari on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille: opettajille, tutkijoille, opiskelijoille; kirjastojen ja hallinnon henkilökunnalle; viestintä- ja tukiyksiköille; tieteellisille julkaisijoille ja korkeakoulujen sidosryhmille ja tietenkin suurelle yleisölle. Konfabulaarin periaatteena on luoda näkökulmien laaja kirjo tuomalla yhteen akateemisen maailman toimijoita monilta eri aloilta.

Vuoden 2012 konfabulaari pidetään keskiviikkona 24.10. klo 9-16 Helsingin yliopiston uudessa oppimisympäristössä Minervassa (os. Siltavuorenpenger 5 A).

Lisää tietoa ja ilmoittautuminen: https://wiki.helsinki.fi/display/Konfabulaari/Konfabulaari+2012

 

Moodlen versiopäivitys juhannusviikolla

Moodlessa on juhannusviikolla 18.–21.6. käyttökatko, jonka aikana Moodle päivitetään versiosta 1.9 versioon 2.2. Katkon aikana Moodle ei ole lainkaan käytettävissä. Juhannuksen jälkeen Moodle toimii tutussa osoitteessa http://moodle.helsinki.fi/ uudella visuaalisella ilmeellä ja tutuin perustoiminnallisuuksin.

Moodle 2:een tulee uusia, opetusta ja opiskelua tukevia toiminnallisuuksia, kuten matriisiarviointi tehtävissä käytettäväksi ja työpaja-aktiviteetti, jolla opiskelijat voivat antaa toisilleen vertaispalautetta. Tuttuihin aktiviteetteihin tulee myös joitain parannuksia; tentissä uusia kysymystyyppejä ja taittotyökalu ja käyttäjähallinnassa monipuolisempia rekisteröitymismahdollisuuksia. Moodle 2:n ulkoasuun liittyy uusi navigointitapa ja mukautuvat valikot.

Kaksi nyt käytössä olevaa aktiviteettia tulee versiopäivityksessä poistumaan:

HY-wikin tilalle tulee Moodlen oma wiki-aktiviteetti, jota voi käyttää myös yksilö- ja ryhmäkohtaisena alueena. Lisätietoa muutoksesta: http://ok.helsinki.fi/moodle/?p=865.

Palautuskansion tilalle suositellaan tarpeesta riippuen joko jaettua tiedostokansiota tai keskustelualuetta. Lisätietoa muutoksesta: http://ok.helsinki.fi/moodle/?p=870.

Palautuskansion ja wikin käyttäjiä ohjeistetaan aiheesta lisää kevään aikana. Aiheesta lähetetään erillinen sähköposti kaikille palautuskansion ja wikin käyttäjille.

Opettajan opas päivitetään Moodlen 2.2 -versiota vastaavaksi. Ensimmäinen versio oppaasta julkaistaan käyttökatkon jälkeen, kesäkuun lopussa tutussa osoitteessa http://wiki.helsinki.fi/display/moodle/opettajan+opas.

Tietoiskuja ja koulutusta uuteen versioon tutustumiseksi järjestetään nykyisille Moodle-opettajille 21.5. alkaen kaikilla kampuksilla, tarkemmat tiedot löytyvät Henkka-koulutuskalenterista. Työpajat ja uusiin aktiviteetteihin keskittyvät koulutukset alkavat elokuussa. Opettajille, jotka eivät ole vielä lainkaan käyttäneet Moodlea, järjestetään “Moodle tutuksi opettajille” -koulutuksia elokuusta alkaen. Koulutukset löytyvät yliopiston henkilöstökoulutuskalenterista.

Sulautuvan opetuksen seminaari 2012

SULOP2012-seminaari järjestetään 8. – 9.3.2012 (Metsätalo, Unioninkatu 40, Helsinki)

‘SULOP2012 – sulautuva opetus ja oppiminen’ on Helsingin yliopistossa kuudetta kertaa järjestettävä sulautuvaa opetusta käsittelevä seminaari. Seminaarissa tarkastellaan lähiopetuksen ja verkko-opetuksen yhdistämistä sekä uudenlaisten opetus- ja oppimismuotojen aikaansaamaa muutosta yliopisto- ja korkeakouluopetukseen. Verkko-oppimisympäristöt ja tieto- ja viestintäteknologia antavat mahdollisuuksia uudenlaisille opetus- ja oppimismuodoille ja menetelmille. Seminaarin tavoitteena on innostaa korkeakouluopettajia käyttämään lähi- ja verkko-opetusmenetelmiä pedagogisesti mielekkäällä tavalla omassa opetuksessaan.

Seminaarissa  tarjotaan hyväksi havaittuja esimerkkejä ja malleja oman opetuksen kehittämiseksi sekä pohditaan sulautuvan opetuksen teoriaa ja käytäntöä.

  • Miksi muuntaa opetus sulautuvaksi opetukseksi?
  • Muuttuuko pedagogiikka?
  • Minkälaisia sulautuvan opetuksen hyviä käytänteitä on olemassa?
  • Miten opiskelu ja oppimistehtävät muuttuvat?

 

Seminaari koostuu sulautuvaa opetusta ja oppimista pohtivista yleisluennoista, case-esityksistä sekä työpajoista. Seminaarin avauspuheenvuorot valottavat sulautuvan opetuksen ja oppimisen ilmiötä tutkimuksen näkökulmasta. Case-esitykset antavat käytännön tietoa ja esimerkkejä mielekkäistä sulautuvan opetuksen malleista, jotka konkretisoituvat parhaiten muiden opettajien kurssikokemusten esittelyn kautta. Työpajoissa keskitytään sulautuvaan oppimiseen ja opetukseen syvällisemmin, käytännön tasolla harjoitellen, pohdiskellen ja yhdessä analysoiden.

Seminaariin ovat tervetulleita kaikki opetuksen kehittämisestä kiinnostuneet opettajat, tutkijat, opiskelijat sekä hallintotyötä tekevät!

Tutustu seminaarin ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan seminaarisivustolla http://blogs.helsinki.fi/sulop2012/

Seminaarin järjestäjätiimin puolesta,

Mari Jussila

 

Adobe Connect -koulutusta keväällä 2012

Tietotekniikkakeskus ja henkilöstökoulutus järjestää keväällä 2012 koulutusta Adobe Connect (AC) verkkokousjärjestelmän käyttöön luokka- ja verkko-opetuksena.

Koulutuksien tavoitteena on oppia hallitsemaan niin järjestelmän peruskäyttö niin kokoukseen osallistujana kuin itsenäisenä kokousisäntänä.

Oppijakso koostuu kahdesta osiosta. Ensimmäinen osa tapahtuu paikan päällä mikroluokassa. Aluksi käydään läpi kädestä pitäen web-kameran ja kuulokkeiden asetukset. Kertaus- ja jatkokoulutus tapahtuu verkossa Abode Connect -ohjelmaa käyttäen omalta työpisteeltä (vaatii tietokoneeseen webkameran ja sankakuulokkeet).

AC perusteet, koulutukset mikroluokassa
Paikka: Oppimiskeskus Aleksandria
keskiviikko 28.3 klo 13-16, luokassa K130

AC kertaus ja jatko omalla työpisteellä
Osoitteessa https://connectpro.helsinki.fi/tietos_acpkoulutus/ (ei vaadi ennakkoilmoittautumista)
maanantai 16.4. klo 14-16

Ilmoittautuminen henkilöstökoulutuksen tietojärjestelmässä (http://alma.helsinki.fi/special/integration?service=koulutuksenhallinta). Koulutus on henkilöstökoulutuksen tietojärjestelmässä nimellä ”Verkkokokous Adobe Connect:in käyttäminen”.

Tajna Wesolowski

Adobe Connectin uusi versio otettu käyttöön

Adobe Connect (AC) verkkokokousjärjestelmä siirrettiin uuteen tehokkaampaan palvelimeen 2.-3.1.2011, samalla ohjelma päivitettiin versioon 8.2. Adobe Connect on tutussa osoitteessa https://connectpro.helsinki.fi/ ja kirjautumiseen käytetään HY:n käyttölupaa.

Uudessa versiossa käyttöliittymää on yksinkertaistettu ja videokuvan sekä äänen laatu on parantunut huomattavasti. Se on hiukan erinäköinen kuin edeltäjäänsä, esim. ääni ja videokuva käynnistetään ylälaidasta heti valikkojen oikealta puolelta. Linkit pikaohjeisiin ja englanninkielisiin ohjeisiin on tukiblogin etusivulla.

Vuoden 2012 koulutuksista ilmoitetaan myöhemmin palvelun verkkosivulla, sekä tukiblogissa.

Linkit
Palvelun verkkosivu, http://www.helsinki.fi/atk/yhteydet/verkkokokoukset/
Palvelun tukiblogi (runsaasti ohjeita), http://blogs.helsinki.fi/connectpro/
Palveluosoite: verkkokokous@helsinki.fi

Pikaohjeet

Englanninkieliset ohjeet
http://blogs.helsinki.fi/connectpro/kaytto/ac-tutorials-in-english/

Tajna Wesolowski

 

AC:hen on perustettu harjoittelua varten ympäristö, jossa voitte harjoitella toimintoja presenterin näkökulmasta:
https://connectpro.helsinki.fi/palmeniatestaa

Käytännössä uudessa versiossa on aina jonkun oltava paikalla host-oikeuksin. Host-oikeudet testausympäristöön voit pyytää ac-kokousorganisaattoreilta (Juan Cubilla, Esko Kuittinen, Jyrki Lahti, Riitta-Leena Inki, Riikka Laurell, Mia Petroff, Jukka Koivisto).

Adobe Connectin päivitys 2.1.

Vuoden alussa palvelussa on käyttökatko 2.1 klo 8 alkaen. Katko kestää päivityksen ajan. Uudessa versiossa kokousisännön eli hostin on oltava paikalla. Tutustukaa uuteen versioon itse ennen kuin otatte sen käyttöön koulutuksessa tai kokouksessa.

Riitta-Leena Inki

 

Opetusteknologiakeskuksen koulutukset keväällä 2012

Kaipaatko ideoita omaan opetukseesi? Tutustu opetusteknologiakeskuksen ajankohtaiseen koulutuskalenteriin ja ilmoittaudu mukaan! Kevätlukukauden 2012 koulutustiedot päivittyvät kaiken aikaa. Uutuutena mm. yhteiskirjoittaminen verkossa.

09.01.12 Moodle tutuksi opettajille
13.01.12 Moodle-työpaja
16.01.12 Moodle tutuksi opettajille
26.01.12 E-lomake tutuksi opettajille 1/2: lomakkeen rakentaminen
30.01.12 Tenttiminen verkossa
06.02.12 Moodle-tenttien automaattinen arviointi
07.02.12 Yhteiskirjoittaminen verkossa
09.02.12 E-lomake-työpaja
14.02.12 Materiaalien jako verkossa
17.02.12 Wiki opetuksessa
28.02.12 Tiedonrakentelu Prezillä
12.03.12 Moodle tutuksi opettajille
19.03.12 Moodle-työpaja

Tarkemmat kurssikuvaukset ja lmoittautumiset Henkka-koulutuskalenterin kautta:
https://alma.helsinki.fi/doclink/105727 seuraavasti (kirjaudu Almaan)
» Henkka-koulutuskalenteri -linkki
» Koulutusohjelma
» Koulutusohjelma (alaotsikko)
» Järjestävä organisaatio: Opetusteknologiakeskus (järjestys:valitse toteutusaika)
» Hae kurssit

Erja Mattila

Kesällä 2012 pitkä käyttökatko Moodlessa

Moodlessa tulee olemaan päiviä kestävä käyttökatko juhannusviikolla 18.-21.6.2012. Katko voi päättyä arvioitua aiemmin. Katkon aikana Moodle ei ole käytössä eikä siellä olevia materiaaleja saa käyttöön muutakaan kautta.

http://ok.helsinki.fi/moodle/2011/12/07/juhannusviikolla-2012-pitka-kayttokatko/

 

Katko blogipalvelussa 1.-2.12.

Yliopiston blogipalveluussa pitkähkö käyttökatko torstaista 1.12 klo 16 perjantaille klo 12 saakka. Blogipalvelu siirtyy erilliselle palvelimelle (ei enää hidastelua) ja päivittyy versioon 3.2.1. Tiedotti: Jere Majava