Etusivu

päivi_berg_15

Olen Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian dosentti ja työskentelen Nuorisotutkimusverkostossa erikoistutkijana. Vuosina 2016-2017 työskentelen Ajolähtö: nuoret aikuiset uuden työn markkinoilla -hankkeessa.

Vuonna 2015 työskentelin Mikko Salasuon johtamassa, OKM:n liikunnan vastuualueen rahoittamassa Kentiltä kabinetteihin -tutkimushankkeessa, jossa toteutin post doc -tutkimukseni toisen vaiheen. Vuoden 2014 työskentelin THL:n kanssa yhteistyössä tehdyssä hankkeessa, jossa arvioitiin nuorten kuulemisen tapoja ja syrjäytymisen ehkäisyn kustannuksia. 2012–2013 olen työskennellyt Liikuntatieteellisen Seura ry:n hankkeessa laatien tutkimuskatsausta lasten ja nuorten liikunnasta sekä Nuorisotutkimusseuran ja Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan toteuttamassa Nuorten vapaa-aikatutkimuksessa.

Post doc -tutkimukseni Lasten ja nuorten liikuntaharrastukset, perhe ja yhteiskuntaluokka käynnistyi vuonna 2009 dos. Tarja Tolosen johtamassa Helsingin yliopiston rahoittamassa projektissa Yhteiskuntaluokan kulttuurinen ja materiaalinen muotoutuminen perheissä. Tutkimustani ovat rahoittaneet Suomen Kulttuurirahasto, Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö sekä Alli Paasikiven säätiö.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *