Polho ry:n ylimääräinen kokous  10.10.

Poliittisen historian opiskelijat Polho ry
Yhdistyksen ylimääräinen kokous
Aika: 10.10.2017 klo 18
Paikka: Uusi ylioppilastalo, kokoushuone Beauvoir, Mannerheimintie 5 A, 3. krs

Tervetuloa Polho ry:n ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen tiistaina 10.10.2017 klo 18 Uudelle ylioppilastalolle. Käsiteltävänä asiana on yhdistyksen sääntöjen muuttaminen koskien sääntöjen kohtaa 10. Varsinaiset kokoukset. 

Polho ry:n hallitus on katsonut, että säännöissä rajoitetaan tarpeettomasti hallitukseen valittavien toimijoiden määrän alarajaa. Jo aiempina vuosina on tullut tilanteita, joissa hallitukseen on ollut hankala saada tarvittava määrä toimijoita sääntöjen edellyttämällä tavalla. Koulutusuudistuksen myötä on odotettavissa, että ainakin tiettynä siirtymäaikana samanlaiset hankaluudet ovat mahdollisia, joten säännöistä kannattaa poistaa vaatimus hallitukseen valittavien toimijoiden lukumäärän alarajasta. 

 Esityslista Polho ry:n ylimääräinen kokous

  1. Kokouksen avaus 
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Käsitellään sääntömuutosehdotus yhdistyksen sääntöihin kohtaan 10. Varsinaiset kokoukset. 

”Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Valitaan hallituksen puheenjohtaja, opintovastaava sekä enintään 10 hallituksen jäsentä –” 

6. Kokouksen päättäminen 

Helsingissä 26.9.2017
Ville Viitala
Puheenjohtaja 2017