Tasa-arvo

Yhteiskuntahistorian osaston opiskelijoiden ja henkilökunnan tasa-arvotoiminnan perusta

Polho ry pyrkii osaltaan edistämään tasa-arvon toteutumista yhdessä talous- ja sosiaalihistorian opiskelijoiden ainejärjestön Tason ry:n kanssa. Tämä toiminta on osa laajempaa verkostoa, johon kuuluvat ainejärjestön lisäksi yhteiskuntahistorian laitos, valtiotieteellinen tiedekunta, HYY ja koko yliopisto.

Toiminnan tavoitteet

Tasa-arvotoiminnan tavoitteena on edistää tasa-arvoa ja parantaa sitä kautta opiskelijoiden hyvinvointia, viihtyvyyttä ja opetuksen laatua. Tasa-arvon edistämisellä pyritään myös tiivistämään ja kehittämään opiskelijoiden ja laitoksen henkilökunnan välistä yhteistyötä sekä parantamaan opiskelijoiden keskinäistä tasa-arvoa ja keskusteluyhteyksiä.


Laitoksen tasa-arvotyö ja opiskelijat

Tasa-arvolain mukaan opiskelijat osallistuvat oppilaitostensa tasa-arvotyöhön. Tasa-arvotyössä huomiota tulee kiinnittää esimerkiksi tasa-arvon toteutumiseen opiskelijavalinnoissa, opetusta järjestettäessä ja opintosuorituksia arvioitaessa. Tärkeitä ovat myös toimenpiteet, joilla pyritään seksuaalisen häirinnän ja sukupuolen perusteella tapahtuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen.

Yhteiskuntahistorian laitoksen henkilökunnan tasa-arvotoiminnasta

Yhteiskuntahistorian laitoksen ensimmäisen tasa-arvosuunnitelman laatimisesta päätettiin toukokuussa 2006. Konkreettinen toiminnan ensiaskel oli laitoksen henkilökunnan keskuudessa syyskuussa 2006 toteutettu tasa-arvokysely. Yhteiskuntahistorian osastolla on oma tasa-arvotyöryhmänsä.

Polho ry:n tasa-arvotoiminta

Polho ry:n tasa-arvotoiminnan synty ja ensimmäinen tasa-arvokysely

Ainejärjestöjen tasa-arvotoiminta sai alkunsa kevään 2007 laitoskahveilla, jolloin laitoksen tasa-arvosuunnitelman esittelyn yhteydessä henkilökunnan puolelta esitettiin toive, että myös opiskelijat osallistuisivat omalta osaltaan laitoksen tasa-arvotyöhön ja –suunnitteluun. Opiskelijoiden tasa-arvotyöryhmä perustettiin syksyllä 2007, ja työryhmän opiskelijoille tekemän tasa-arvokyselyn tulokset julkaistiin syksyllä 2009. Itse kysely sekä sen tuloksena syntynyt raportti löytyvät tämän sivun alalaidassa olevien linkkien takaa.

Polho ry:n tasa-arvovastaava

Polhon oma edustaja tasa-arvoasioissa on hallituksen tasa-arvovastaava, joka on löytynyt ainejärjestömme hallituksesta vuodesta 2008 lähtien. Tähän pestiin kuuluu huolehtiminen tasa-arvon toteutumisesta ainejärjestötoimintaan, opiskeluun sekä opetukseen liittyvissä asioissa, tasa-arvoa koskevien toimenpiteiden toteutumisesta vastaaminen, toimiminen yhdyshenkilönä opiskelijoiden ja laitoksen henkilökunnan välillä sekä toimiminen tukihenkilönä niille, jotka kokevat syrjintää tai epätasa-arvoa. Polhon tasa-arvovastaavana vuonna 2016 toimii Maria Liikamaa.

Opetuksen tasa-arvoistamistyöryhmä

Tasa-arvotoimintaan kuuluu myös opiskelijoiden ja osaston henkilökunnan yhteinen, opetuksen tasa-arvoistamistyöryhmä. Opiskelijaedustajia ovat molempien laitoksen ainejärjestöjen tasa-arvovastaavat. Työryhmän päätehtävä on pyrkiä poistamaan opiskelijoiden parissa laaditussa tasa-arvokyselyssä ilmenneitä opetukseen liittyviä epäkohtia.

Jos olet kokenut häirintää tai epätasa-arvoista kohtelua

Mikäli koet epätasa-arvoista kohtelua etniseen tai kansalliseen alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, seksuaaliseen suuntautumiseen tai mihin tahansa muuhun ominaisuuteen liittyen, sinun ei pidä jäädä tapahtuneen kanssa yksin. Erilaisissa häirintätapauksissa voit ottaa yhteyttä seuraaviin tahoihin:

Yleiset tapaukset:

Yhteiskuntahistorian laitoksen opiskelijatasa-arvovastaavat:

Polho ry: Valpuri Alanen, valpuri.alanen (at) helsinki.fi
Taso ry: Olivia Lehmuskallio, olivia.lehmuskallio (at) helsinki.fi

HYY:n häirintäyhdyshenkilöihin voi ottaa yhteyttä myös osoitteella hairintayhdyshenkilo [at] hyy.fi.

Yliopiston tasa-arvovastaava Terhi Somerkallio: tasa-arvovastaava [a] helsinki.fi

Linkit

Vastaa