Psykiatrian erikoislääkärikoulutuksen syventävän vaiheen seminaarit keväällä 2018

Psykiatrian erikoislääkärikoulutuksen eriytyvän vaiheen alkuun kuuluu kaksivuotinen syventävä seminaarikoulutus, johon osallistuminen on erikoistumiskoulutuksessa oleville pakollista. Tämä seminaarisarja sisältää neljä moduulia, jotka koostuvat yhdestä tai kahdesta keskeisestä kliinisen psykiatrian alueesta ja joilla on erikseen nimetty vastuukouluttaja.

 

Seminaarit toteutuvat keskiviikkoisin klo 13.00–15.15 pidettävinä kahden luennon kokonaisuuksina. Paikka: Psykiatriakeskuksen Auditorium Christian Sibelius. Luennot välitetään Helsingin ulkopuolisiin koulutuspaikkoihin videoyhteyden välityksellä.

 

Jokainen yksittäinen seminaarikerta koostuu kahdesta eri moduuliin kuuluvasta luennosta: osan luennoista pitävät vastuukouluttajat ja osan ulkopuoliset luennoitsijat. Seminaari-esitelmän toivottu kesto on noin 45 minuuttia, jotta myös keskustelulle jää aikaa. Potilastapaukset ovat tervetulleita aiheen ollessa kliininen.

 

HUOM! Puolipäiväseminaareja ei videoida. Erikoistuvat ovat velvoitettuja osallistumaan puolipäiväseminaareihin paikan päällä, Psykiatriakeskuksen Auditorium Christian Sibeliuksessa. Puolipäiväseminaarin kesto on neljä tuntia.

 

Puolipäiväseminaarien ohjelmat ovat nähtävillä Moodlessa sekä julkaistaan erikoislääkärikoulutuksen-blogs-sivustolla.

Puolipäiväseminaareissa osallistumisen edellytyksenä on ennakkotehtävien suorittaminen Moodlessa.

 

Moduulit          Vastuukouluttaja (pj.)

Moduuli I.       Mielialahäiriöt – Prof. Erkki Isometsä

Moduuli II      Ahdistuneisuushäiriöt ja psykosomatiikka  – Prof. Hannu Koponen

Moduuli III     Psykoosit Dos. –  Tuula Kieseppä

Moduuli IV      Päihdepsykiatria ja persoonallisuushäiriöt –  Prof. Nina Lindberg

 

Puolipäiväseminaarit:

18.4. klo 12:00 – 16:00             Tieteellinen näyttö psykiatriassa

Prof. Erkki Isometsä

2.5. klo 8:00 – 12:00                  Psykoterapia II

Prof. Tiina Paunio

13.6. klo 12:00 – 16:00              Vanhuspsykiatria

Prof. Hannu Koponen

 

ke 24.1.2018   

klo 13:00–14:00 Psykoosipotilaan kuntoutuspolku ja eri hoitomuodot

Dos. Tuula Kieseppä (myös pj.) Moduuli III

klo 14:15–15:15 Aikuisiän ADHD ja komorbiditeetti

Dos. Sami Leppämäki (Hannu Koponen pj.) Moduuli II

 

 ke 7.2.2018     

klo 13:00 – 14:00 Kaksisuuntaisen mielialahäiriön lääkehoito

prof. Erkki Isometsä (myös pj.) Moduuli I

klo 14:15–15:15 Alkoholin käytön häiriöiden lääkehoito

Prof. Hannu Alho (Nina Lindberg pj.) Moduuli IV

 

ke 7.3.2018     

klo 13:00–14:00 Kaksisuuntaisen mielialahäiriön kognitiivinen psykoterapia

EL Kirsi Jänkälä (Erkki Isometsä pj.) Moduuli I

klo 14:15–15:15 Autismikirjon häiriöt

Dos. Pekka Tani (myös pj.) Moduuli II

 

ke 21.3.2018                                

klo 13:00 – 14:00  Hoitoresistentti skitsofrenia

YL Eila Sailas (Tuula Kieseppä pj.) Moduuli III

klo 14:15 – 15:15 Päihdehäiriöt ja laki: mielenterveyslaki,

lastensuojelulaki ja päihdehuoltolaki

Prof. Riittakerttu Kaltiala-Heino (Nina Lindberg pj.) Moduuli IV

 

ke 4.4.2018    

klo 13:00 – 14:00 Ryhmämuotoinen psykoedukaatio bipolaarihäiriössä

YL Jorma Oksanen (Erkki Isometsä pj.) Moduuli I

klo 14:15 – 15:15 Psyykkinen trauma ja dissosiaatio

LT Päivi Maaranen (Hannu Koponen pj.) Moduuli II

 

ke 18.4.2018   

klo 12:00 – 16:00 Tieteellinen näyttö psykiatriassa – puolipäiväseminaari                                                                                       

ke 2.5.2018     

klo 8.00 – 12:00 Psykoterapia II – puolipäiväseminaari                                      

 

ke 16.5.2018   

klo 13:00 – 14:00 Skitsofrenian kognitiivinen psykoterapia

PsL, VET Seppo Anttonen (Tuula Kieseppä pj.) Moduuli III

klo 14:15 – 15:15 Päihdehäiriöisen henkilön työkyvyn arviointi

EL Saija Turtiainen (Nina Lindberg pj.) Moduuli IV

 

ke 30.5.2018  

klo 13:00 – 14:00 Mielialahäiriöpotilaan toiminta- ja työkyvyn arviointi

Prof. Erkki Isometsä (myös pj.) Moduuli I

klo 14:15 – 15:15 Sopeutumishäiriöt

Prof. Hannu Koponen (myös pj.) Moduuli II

 

ke 13.6.2018   

klo 12:00 – 16:00 Vanhuspsykiatrian puolipäiväseminaari    

Ayl Tanja Svirskikselle lääketieteellisen tiedekunnan kannustuspalkinto

Helsingin yliopiston dekaani Risto Renkonen on myöntänyt ayl Tanja Svirskikselle Lääketieteellisen tiedekunnan kannustuspalkinnon opetuksen kehittämisestä.

Palkinnon perusteluja ovat aloitteellisuus simulaatio-opetuksen kehittämisessä psykiatrian opetuksessa, lähiohjauksen kehittämisessä psykiatrian erikoislääkärikoulutuksessa sekä muu laaja kansallinen ja kansainvälinen toiminta opetuksen ja koulutuksen hyväksi.  Tämä on julkinen tunnustus hyvästä työstä, ja sen saaminen on ilonaihe myös psykiatrian kannalta.
Onnittelut siis Tanjalle kaikkien puolesta!

Johtamiskoulutukseen muutoksia 1.1.2018 alkaen

Hyvä erikoistuva,
olet suorittamassa erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin koulutusta Helsingin yliopistossa, ja sen osana lähijohtajakoulutusta (30 op). Ole ystävällinen ja lue huolellisesti tämä tiedote, sekä ennen kaikkea vastaa sinulle sähköpostissa tulevaan kyselyyn viimeistään 31.12.2017!
Erikoislääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen koordinointi on siirtynyt sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle. Koulutusta ollaan nyt uudistamassa ja tavoitteena päästä aikaperustaisuudesta osaamisperustaisuuteen. Samaan aikaan on järkevä tarkastella myös johtamiskoulutusta. Tilanne on ollut valtakunnallisesti epätyydyttävä, kun kokonaisuus on Helsingin yliopistossa 30 op ja muissa lääketieteellisissä tiedekunnissa 10 op. Käytäntö yhtenäistyy vuodenvaihteessa 2017-2018.

Ennen 1. tammikuuta 2018 Helsingin yliopiston opinto-oikeuden saaneet
Jokaisen on päätettävä 31.12.2017 mennessä, suorittaako 10 op vai 30 op johtamiskoulutuksen.
Merkintä erikoistumiskoulutuksen suoritustodistuksessa on siis joko 1) suorittanut 10 op koulutukseen kuuluvia johtamisopintoja, tai 2) lähijohtajapätevyys 30 op.

1.1.2018 tai myöhemmin Helsingin yliopiston opinto-oikeuden saaneet
Pakollinen johtamiskoulutus on kaikilla Helsingin yliopistossa 1.1.2018 jälkeen opinto-oikeuden saaneilla 10 opintopistettä, eikä merkintää lähijohtajapätevyydestä tule koulutustodistukseen. Tavoitteena on luoda valtakunnallinen 20 op täydentävä ohjelma erikoistuvia varten, jotka haluavat suorittaa yhteensä 30 op
koulutuksen.

Aikataulu
Nykyistä 30 op ohjelmaa voi suorittaa 31.12.2019 asti; lähiopetuksiin pääsevät etusijalla ennen 1. tammikuuta 2018 opinto-oikeuden saaneet.

Seuraa asian etenemistä tällä sivustolla: http://blogs.helsinki.fi/lahijohtajakoulutus/

Uusi 10 op johtamiskoulutusohjelma suunnitellaan v. 2018 aikana ja käynnistyy 1.1.2019.
Asia on käsitelty Ammatillisen jatkokoulutuksen toimikunnassa (AJT) 2.11.2017 sekä
Tiedekuntaneuvostossa 14.11.2017.
Lisätietoja: yhteydenotot lähijohtajaopintojen muutoksesta med-lahijohtaja@helsinki.fi kautta.

Yhteistyöterveisin
Minna Kaila
professori
Lähijohtajakoulutuksen vastuuhenkilö

Psykoterapia I – Eriytyvän vaiheen puolipäiväseminaari

HYKS Psykiatriakeskus, Auditorium Christian Sibelius

keskiviikkona 20.12.2017 klo 8:15 – 12:00

 

Seminaariin kuuluu kaksi ennakkotehtävää, jotka ovat osallistumisen edellytys. Kirjoitustehtävän viimeinen palautuspäivä on 15.12. Tehtävät ja palautuskansio löytyvät Moodlesta.

 

8:15 – 9:00 Mitä on psykoterapia ja mikä on psykoterapian vaikuttavuus?

Erkki Heinonen, PsT, York University, Toronto / Helsingin yliopisto / THL 

9:00 – 9:45 Psykoterapiasoveltuvuuden arvio

Tarja Melartin, LT, dos ja Erkki Heinonen PsT

9:45 – 10:00 Tauko

10:00 – 10:45 Kiintymyssuhteen merkitys psykoterapeuttisessa hoidossa

Tarja Melartin, LT, dos

10:45 – 11:00 Tapausesimerkki (video)

11:00 – 11:45 Ryhmätyötä/keskustelua

Tarja Melartin, LT, dos ja Erkki Heinonen PsT

 

Lisätietoja: Piia Frondelius, piia.frondelius@hus.fi

 

The 3rd Finnish Symposium on Biological Psychiatry

We warmly welcome you to

The 3rd Finnish Symposium on Biological Psychiatry

http://www.helisci.fi/fgsn-courses/biolpsych

When: 19 December, 2017 9:00-17:00

Venue: University of Helsinki, Viikki campus, Biocenter 3, lecture hall 2402

The symposium will include:

Dr. Mansuy is Professor in Neuroepigenetics and her research is focused on transgenerational epigenetic inheritance and complex brain functions in mammals

 • Talks by leading Finnish investigators in biological psychiatry

Academy Professor Eero Castrén (http://www.helsinki.fi/neurosci/groups/castren.html)

Professor Hasse Karlsson (https://www.utu.fi/en/units/tbmc/research%20groups/karlsson%20hasse/Pages/home.aspx)

University Lecturer Tarja Stenberg (https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/sleep-team-helsinki)

 • Short talks by young investigators, selected based on submitted abstracts (deadline November 20)
 • Posters selected based on submitted abstracts

Target audience: Students, postdocs and faculty working on human genetic and imaging studies in psychiatric diseases, mechanisms of psychiatric diseases, including functional, pharmacological and genetic analyses in model organisms, and related fields.

 • Doctoral students will receive credits: 1) Attendance for the whole event + 1 page essay on the scientific content of the symposium = 1 ECTS; 2) Attendance + 1 page assay + poster / oral presentation = 2 ECTS.
 • Please register and/or send your abstract at https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/82982/lomake.html. Deadline for abstract submission is on November 20 and for registration without abstract December 5.

We hope to see you there!

Iiris Hovatta

Tiina Paunio

Pirta Hotulainen

Alexandra Lahtinen

Mikaela Laine

 

Tiedoksi kaikille tutkimusta aloitteleville – SPSS-ohjelman peruskurssit lokakuussa

SPSS Statistics -ohjelman käyttöön perehdyttävät kurssit on tarkoitettu niille tutkimustyötä tekeville, joilla on käytössään HUS-tunnukset.

SPSS:n lataaminen työpisteelle

SPSS-ohjelman voi asentaa omalle työkoneelle HUS-ohjelmistoportaalista (valitse sovellusluettelosta IBM SPSS Statistics).

Kurssin kesto

Kurssi on päivän mittainen ja se järjestetään kaksi kertaa (ilmoittaudu siis vain yhdelle päivälle). Paikkoja on rajoitetusti.

Aika

to 12.10. klo 8.45–15.45 ti 24.10. klo 8.45–15.45

Paikka

Palvelukeskus, ATK-luokka, 3. kerros (Stenbäckinkatu 9, A-porras)

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan Harpissa. Harppi löytyy HUS-intran etusivulta Palvelut-sivulta (https://hussote.sharepoint.com/sites/intra) tai intran ohjelmistolinkeistä (http://tiimit.hus.fi/palvelut/atk-apu/Sivut/Ohjelmistolinkit.aspx).​

Kurssin sisältö

 • SPSS-ohjelmiston rakenne: ikkunat, valikot, avaaminen, sulkeminen
 • Aineiston avaaminen SPSS:ssä / tuominen SPSS:ään
 • Aineistojen yhdistely
 • Tiedostojen tallennus
 • Muuttujien muokkaus, luominen, käsittely
 • Ehtojen tekeminen aineistolle
 • Frekvenssit ja keskeiset tunnusluvut
 • Normaalijakaumaoletuksen testaus
 • Ristiintaulukointi
 • T-testi, Khiin neliötesti, Fisherin testi
 • Aineiston kuvailu graafisesti: pylväs-, viiva-, sektori-, laatikkojana- ja hajontakuviot
 • Kuvien muokkaus, tallennus ja siirtäminen muihin ohjelmiin

Kouluttajat

SPSS-kurssin pitävät biostatistikot Anna But ja Paula Bergman.​

Helsinki.fi-sähköpostin käyttö ja office365

Hei, jos käytät helsinki.fi – tiliä ja haluat saada sähköposteja sen tarjoamaan osoitteeseen (esimerkiksi moodlen kautta tulevat viestit menevät vain sinne) tulee sinun aktivoida Office 365-tili. Vanha mappi-posti ei enää toimi.

Alla löydät ohjeet tilin aktivoimiseen. Huomaathan että samalla saat kotiin myös koko office-paketin käytettäväksi:

Käyttöönotossa on kaksi vaihetta

Vaiheen 1 tekemät muutokset yliopiston järjestelmiin tapahtuvat seuraavana yönä, minkä vuoksi vaiheiden välissä on odotettava riittävästi. Suosittelemme, että vaihe 1 tehdään työpäivän lopuksi (klo 19 mennessä) ja vaihe 2 vasta seuraavana päivänä.

 1. Tilaa Office 365 -postilaatikko täällä.
  HUOM!
  Postilaatikon luominen tapahtuu seuraavana yönä.

Laatikon voi luoda VAIN henkilökohtaisiin etunimi.sukunimi@helsinki.fi -sähköpostilaatikkoihin.

 1. Postilaatikon luomisesta seuraavana päivänä kirjaudu uuteen postiin osoitteessa helsinki.fi/office365(pilvipalvelun käyttäjät) tai https://office365.helsinki.fi/ (paikallisen palvelun käyttäjät. Anna tunnus muodossa tunnus@ad.helsinki.fi (esim. rkeskiva@ad.helsinki.fi)). Katso tarkemmat ohjeet kirjautumiseen.
  Tämän jälkeen voit säätää asetukset eri ohjelmille ja laitteille (katso lisätietoja tarkka ohje -välilehdeltä).

Vierailuento – Greg Radu:“Competency-based Resident Training: Crossing the Bridge from Theory to Practice”

Associate prof. Greg Radu from Memorial University, Canada, will keep a lecture titled “Competency-based Resident Training: Crossing the Bridge from Theory to Practice” on Wednesday 30th August, venue HYKS Psykiatriakeskus, Sibelius Auditorium at 4 PM. We have scheduled about 45 min. for the lecture and time for discussion after that.

The meeting is open for anyone interested in psychiatric residency training. Welcome!

Muista lukuvuosi-ilmoittautuminen viimeistään 31.8.2017

LUKUVUOSI-ILMOITTAUTUMINEN AMMATILLINEN JATKOKOULUTUS

LUKUVUOSITTAINEN LÄSNÄOLOILMOITUS

lukuvuosittainen Ilmoittautumisaika on 1.5.-31.8.2017. Ammatillsta jatkokoulutusta suorittavien tulee ilmoittautua joko läsnä olevaksi tai poissaolevaksi jokaisena lukuvuonna.

HUOM! Lukuvuosi-ilmoittautuminen on viety rekisteriin automaattisesti opinto-oikeuden myöntämisen yhteydessä niiden osalta, jotka ovat jo aiemmin olleet Helsingin yliopistossa kirjoilla mutta eivät ole vielä läsnä olevia (edellyttäen, ettei rekisterissä ole voimassaolevia perustutkinnon opinto-oikeuksia, jotka vaativat ylioppilaskunnan jäsenyyden).

Jatkossa tulee tehdä vuosittainen läsnä-/poissaoloilmoittautuminen WebOodissa . Jos se ei onnistu, voit lähettää ilmoituksen läsnäolon tekemiseksi sähköpostitse tiedekuntaan (meilahti-student@helsinki.fi) Muista ilmoittaa nimesi, opiskelijanumerosi/ henkilötunnuksesi ja erikoisala sekä mahdollisesti muuttuneet yhteystietosi.

HUOM! Lukuvuosittainen läsnäolo-ilmoituksen tekeminen on tärkeää, jotta yliopiston käyttäjätunnus pysyy voimassa.