Yliopiston etusivulle | Suomeksi | På svenska | In English

Etusivu

Pirjo Turtiainen
tutkija, VTM

Sosiaalitieteiden laitos
PL 54 (Snellmaninkatu 14B, Pesula)
00014 Helsingin yliopisto
sähköposti: pirjo.turtiainen[at]helsinki.fi

Sosiologian väitöskirjatyössäni tutkin nuorten hyvinvointia alueellisen erilaistumisen näkökulmasta. Tutkimuksen kohteena ovat yhdeksäsluokkalaisten nuorten käsitykset hyvinvoinnista, hyvästä elämästä ja omasta asuinalueestaan kolmella erityyppisellä asuinalueella Helsingissä. Olen kiinnostunut nuoren ja asuinympäristön välisestä suhteesta sekä kaupunkiympäristön käyttöön ja alueelliseen kiinnittymiseen liittyvistä kysymyksistä.

Tutkimukseni pääaineisto koostuu lukuvuonna 2000-2001 kerätyistä ainekirjoituksista ja haastatteluista. Väitöskirjatyöni on nuorten hyvinvointia ja elämäntyyliä Helsingissä ja Glasgow’ssa tarkastelevaa kansainvälistä tutkimushanketta. Tutkimustani ohjaavat dosentti Sakari Karvonen (THL) ja dosentti Ossi Rahkonen (HY).

Aikaisemmat tutkimusaiheeni ovat liittyneet lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin. Olen ollut mukana Helsingin kaupungin tietokeskuksen koordinoimassa Helsingin lähiöprojektin ja EU:n Urban -ohjelman seurannassa vuosina 1998-2008. Olen tutkinut lähiöprojektin perhetyötä, alueellisia lapsiperheille suunnattuja toimintamuotoja, kuten esimerkiksi asukaspuistoja, yksinhuoltajien tapaamispaikkoja ja ryhmätoimintaa sekä nuorten asuinaluetoiveita lähiöprojektialueilla. Lisäksi olen tutkinut haastattelua lapsen kuulemisen välineenä. Tämä tutkimus toteutettiin Helsingin lapsi- ja perhepoliittisen ohjelman valmistelun rinnalla.