Yliopiston etusivulle | Suomeksi | På svenska | In English

Uusi puhuttelututkijoiden verkosto

Tervetuloa puhuttelututkijoiden verkoston sivuille!

Verkosto on luotu eri kielten puhuttelukäytäntöjä koskevan tutkimusyhteistyön edistämiseksi. Puhuttelulla tarkoitamme väljästi kaikkia niitä eri tapoja, joilla kielenkäyttäjät viittaavat puhuttelun kohteeseen (esim. nimet, arvonimet, sinuttelu vs. teitittely). Idean taustana on yhteistyö muutaman kielentutkijan kesken, mutta alustavat tunnustelut osoittavat, että aihepiiri yhdistää ja kiinnostaa kielentutkijoita laajemminkin.  Tavoitteena on luoda kontakteja myös historioitsijoihin ja kulttuurintutkijoihin. Yhteistyö pyrkii luomaan innovatiivista tutkimusta aihepiiristä, joka kiinnostaa myös suurta yleisöä.

Tutkimusyhteistyöllä on seuraavia konkreettisia tavoitteita ja muotoja:

1) Työpajan järjestäminen alkusyksystä 2012
2)  Puhuttelua koskevan portaalin rakentaminen syksyn 2012 aikana sekä muu (myös) suurta yleisöä palveleva aihepiirin esittely
(3) Tutkimushankesuunnitelman laatiminen
(4) Jatkokoulutuksen ja opetusyhteistyön kehittäminen
5) Puhuttelua koskevan kirjahankkeen edistäminen

Olemme saaneet  verkoston rakentamiseen, tutkimushankkeen suunnitteluun ja portaalin perustamiseen humanistitutkijoiden yhteistyöhön tarkoitettua taloudellista tukea Helsingin yliopiston Tulevaisuusrahastosta.