Graduaihe: Luomumaitoa käyttävien lasten D-vitamiinin saanti

D-vitamiinivalmistesuositukset laadittiin sillä periaatteella, että ne riittävät turvaamaan D-vitamiinin saannin myös niillä lapsilla ja nuorilla, jotka käyttävät vain luomumaitoa. Toisaalta tiedossa ei kuitenkaan ole, miten luomutuotteita suosivat perheet suhtautuvat D-vitamiinivalmisteiden käyttöön. Tutkimuksessa on tarkoitus vertailla lasten D-vitamiinin saantia ja mahdollisesti D-vitamiinistatusta luomumaitoa ja D-vitaminoitua maitoa tarjoavissa päiväkodeissa. Lisätietoja Maikilta: maijaliisa.erkkola@helsinki.fi

Opinnot ja ura -koulutus marraskuussa

Hei!
Urapalveluiden opinnot ja ura -koulutus järjestetään tiiviinä pakettina marraskuussa. Tiedot löytyvät nyt Almasta urapalveluiden sivuilta ja tapahtumakalenterista. Käykää tsekkaamassa, jos kiinnostaa.
http://helsinginyliopisto.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=304&id=2664

Ilmoitus myös alla.

Riitta

Opinnot ja ura: taidolla työelämään -koulutus

koostuu kolmesta osiosta, jotka pidetään perjantaisin 4.11., 11.11. ja 18.11. kello 12-16 Topeliassa, D112.

Koulutuksen tavoitteina on, että

* opiskelijalle muodostuu käsitys osaamisestaan ja mahdollisuuksistaan työelämässä

* opiskelija osaa tehdä opintoja ja uraa koskevia valintoja ja päätöksiä

* opiskelijan työnhakutaidot kehittyvät.

Kolme lähiopetuskertaa muodostavat kokonaisuuden, ja yksittäiseen tapaamiseen osallistuminen ei ole mahdollista.

Koulutusosiot muodostuvat luennoista ja ryhmätöistä sekä itsenäisistä urasuunnittelutehtävistä ennen ja jälkeen lähiopetusjaksojen. Ensimmäinen ennakkotehtävä lähetetään sähköpostilla ennen opetuksen alkamista.

Koulutus järjestetään, mikäli vähintään 10 opiskelijaa ilmoittautuu mukaan.

HENVIn seminaarisarja syksy 2011: Ruoka ja ympäristö

HENVIn seminaarisarjassa Current Trends in Environmental Research keskitytään ympäristötutkimuksen ajankohtaisiin aiheisiin. Seminaarit ovat avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille. Ei ennakkoilmoittautumista.

Syksy 2011: Ruoka ja ympäristö

Aika ja paikka: keskiviikkoisin klo 14.15-16.00 Viikki, Biokeskus 2, huone 2012, 2. kerros

Opiskelijat voivat suorittaa opintopisteen osallistumalla seminaareihin ja referoimalla esityksiä.

ohjelma löytyy Almasta http://www.helsinki.fi/henvi/tutkimus/seminaarisarja_syksy11.html

PRO GRADU -TYÖ TARJOLLA TUTKIMUSRYHMÄSSÄ

Aihepiiri: Suolistosyövän seulonnan vaikutus ruokavalioon ja elintapoihin

Suolistosyövillä tarkoitetaan sekä paksu- että peräsuolen syöpiä, jotka yhdessä ovat Suomen kolmanneksi yleisin syöpämuoto rinta- ja eturauhassyövän jälkeen. Varhaisessa vaiheessa todetun syövän ennuste on varsin hyvä, kun taas edenneen suolistosyövän ennuste on huono. Suomessa käynnistyi suolistosyövän väestöpohjainen seulontaohjelma vuonna 2004 (vapaaehtoiset kunnat). Tavoitteena on saada koko kohdeväestö (60-69-vuotiaat) seulonnan piiriin vuonna 2014. Seulontatestinä käytetään ulosteen veritestiä. Osallistuminen seulontaan on tähän mennessä ollut aktiivista.

Norjalainen tutkimus havaitsi, että seulontatutkimuksilla voi olla myös kielteisiä vaikutuksia joihinkin elintapoihin niillä henkilöillä, jotka saivat negatiivisen seulontatuloksen (Larsen ym. 2007). Negatiivinen seulontatulos näytti johtavan joillakin seulontaan osallistuvilla ns. “terveystae-efektiin”, jolloin yksilö kokee ikään kuin luvalliseksi kiinnittää jatkossa vähemmän huomiota terveellisiin elintapoihin esim.  ravinto- ja liikuntatottumuksiin, painonhallintaan ja tupakointiin.

Suomen Syöpärekisterin joukkotarkastusrekisteri on lähettänyt kyselylomakkeen n. 10 000:lle 59-vuotiaalle miehelle ja naiselle keväällä 2010. Kyselyyn osallistui 6000 henkilöä. Lomakkeissa on kysytty ravinto- ja elintapatietoja. Tavoitteena on seurata vastanneita ja tutkia “terveystae-efektiä” suomalaisessa väestössä eli selvittää, miten elintavat (ml. ravinto) muuttuvat seulonnan jälkeen. Gradun tarkempi aihe ja kysymyksenasettelu muokataan yhdessä opiskelijan kanssa.

Aikataulu:

Työn voi aloittaa kevään/syksyn aikana 2011 (viimeistään 2012 alussa). Aihepiiri on mahdollista laajentaa myös väitöskirjaksi.

Gradun ohjaajat:

Prof., johtaja Nea Malila (Suomen Syöpärekisteri, Joukkotarkastusrekisteri) ja Dos., akatemiatutkija Satu Männistö (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos).

Jos kiinnostuit:

Lähetä sähköpostiviesti nea.malila@cancer.fi ja satu.mannisto@thl.fi

 

Tutkintovaatimukset muuttuvat – opintoinfot

Hei kaikki!
Ravitsemustieteen tutkintovaatimukset muuttuvat ensi syksystä alkaen. Tämä tietää muutoksia kurssivalikoimaan etenkin kanditutkinnossa, mutta myös maisterivaiheessa.

Opiskelija voi valmistua aloittamisvuotensa tai myöhempien tutkintovaatimusten mukaan. Jotta tutkintovaatimusten muutos aiheuttaisi mahdollisimman vähän hämminkiä ensi syksynä, olisi kaikkien hyvä miettiä omaa opintosuunnitelmaansa jo tässä vaiheessa. Tämän takia pidän huhtikuun lopulla kolme opintoinfoa tutkintovaatimuksiin liittyen. Kerron kaikissa yleiset suuntaviivat, mutta painotan kandia tai maisteria seuraavasti:

ti 26.4. klo 9.00-n. 10.00 sh 1 kandipainotus
ti 26.4. klo 11.00-n. 12.00 sh 1 maisteripainotus
ke 27.4. klo 12.30-n. 13.30 sh 8 kandipainotus

Tiedossa on huhtikuun lopussa materiaalia (mm. uusien vs. vanhojen kurssien vastaavuustaulukko) myös opintoneuvontasivuille Moodleen.

Tilaisuuksiin vapaa pääsy 🙂

yhteistyöterveisin,
Riitta

HUOM! Graduaihe: kasvisruokailijoiden torjunta-ainealtistus

Maaliskuu 30.3.2011.

Hyvä pro gradu-vaiheen opiskelija,

Haluatko tehdä opinnäytetyösi projektissa, jossa selvitetään kasvisruokailijoiden torjunta-ainealtistumista. Tutkimukseen on saatu apurahaa Juho Vainion Säätiöltä. Maksettava apurahan suuruus on 1500 €. Työ pitää sisällään aineiston keräämiseen osallistumisen, ravinnon saannin mittaamisen ja torjunta-ainealtistuksen arvioimisen.

Jos kiinnostuit ota yhteyttä tarkemman tiedon saamiseksi.

Ystävällisesti,

Anna-Liisa Kosonen

Kotitaloustieteen professori

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Itä-Suomen yliopisto

Anna-Liisa.Kosonen@uef.fi

040 5967936

Alumnijuhla 24.3.2011

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta kutsuu kasvattinsa suureen alumnijuhlaan torstaina 24.3.2011 klo 16-20.30 Viikin kampukselle. Juhla on tarkoitettu myös opiskelijoille ja toivommekin teidän olevan runsaslukuisesti paikalla.

Ravitsemustieteen osasto on kutsunut paikalle tutkija Helene Laurentin luennoimaan aiheesta ‘Asiantuntijuus moniäänisessä maailmassa‘ (Walter-Sali klo 16-17). Helene Laurent on pohjakoulutukseltaan lääkäri ja hän tekee parhaillaan sosiaalihistorian väitöskirjaa neuvolatoiminnasta näkökulmana asiantuntijuuden kehittyminen.

Puheen jälkeen on aulassa tutkimuksemme esittelyä standien ja postereiden muodossa sekä tutkijoita vastaamassa alumnien kysymyksiin + opiskelijoita kertomassa nykyopinnoista.  Toivoisimme, että opiskelijoilla olisi aulassa oma standi, jonka alumnit helposti tunnistavat. Kaikille yhteiseen juhlaan kokoonnumme klo 17.30 A-talon aulaan (Latokartanonkaari 9). A-talon juhlaan tulee ilmoittautua mahdollisimman pian verkkolomakkeella, joka löytyy sivulta: http://www.helsinki.fi/mmtdk/alumni/alumnijuhla

Opiskelijoilla on mahdollisuus hankkia tilaisuudessa yksi opintopiste haastattelemalla yhtä oman alansa alumnia. Voit tehdä haastattelun joko päivän aikana tai sopia alumnin kanssa myöhemmästä tapaamisesta. Haastattelut toteutetaan omaehtoisesti. Toimita max. yhden A4 pituinen yhteenveto haastattelustasi 18.4 mennessä sähköpostin liiteenä tutkijatohtori Virpi Kemille (virpi.kemi(at)helsinki.fi), joka tarkastaa haastattelusi yhteenvedon ja antaa niistä suoritusmerkinnät. Suoritus merkitään koodilla 88263 Projektityöskentely (RAV108).

Lämpimästi tervetuloa kuulemaan uutta ja tutustumaan vanhempiin ravitsemustieteen harjoittajiin!
Lisätietoja antaa Maijaliisa Erkkola

Nordplus ohjelmahaku käynnissä helmikuun ajan!

Nordplus ohjelmahaku käynnissä helmikuun ajan! Korkeakoulutuksen
osalta lisätietoja hakuun liittyen sivulta:
http://www.nordplusonline.org/eng/higher_education/about_nordplus_higher_education

—–

Kaikkien Nordplus-ohjelmien hakuaika päättyy 1.3.2011.

Lisätietoja ohjelmista ja vuoden 2011 hakukierroksesta:
www.nordplusonline.org ja www.cimo.fi/nordplus

Ystävällisin terveisin
Nordplus-tiimi /CIMO

3 veckor tid att lämna ansökan om Nordplus bidrag

Nordplus-programmens ansökningstid går ut den 1.3.2011
Mer information om programmen och ansökningsomgången 2011
www.nordplusonline.org/sca/ och
http://www.cimo.fi/program/nordplus_och_ovriga_nordiska_program

Med vänlig hälsning
Nordplus teamet/CIMO

the 10th Foodcomp course in Wageningen, the Netherlands from 16-26 October 2011

Mielenkiintoinen kurssi tarjolla. Halutessasi pyydä hakulomake Maikilta: maijaliisa.erkkola@helsinki.fi

Background

Compilations of data on the nutritional composition of foods are essential tools for nutritionists, especially those concerned with monitoring adequacy of dietary intake, for linking diet to health and disease, for planning and prescription, education, food security, and for trade, export and legislation. A two‐week training course on the production and use of food composition data in nutrition is offered by Graduate School VLAG and the Division of Human Nutrition in cooperation with United Nations University (UNU), Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO), and the European Food Information Resource Network (EuroFIR) in Wageningen, The Netherlands from 16‐26 October 2011 (FoodComp 2011).

Course structure

FoodComp 2011 will be structured around the second edition of the book ‘Food Composition Data, Production, Management and Use’, by Dr H. Greenfield and Professor D.A.T. Southgate. The course will cover: ways in which nutritional databases are used and how these determine the range of nutrients for which values are required; stages in the production of a nutrient database; selection of foods for which nutrient values are needed; biodiversity, crop variety and nutrient composition; sampling procedures and the statistical aspects involved in sampling; choice and validation of analytical methods to give nutritionally relevant values using novel work forms such as E‐learning; quality control, quality evaluation and quality management of food composition data; food description and classification. Participants will become familiar with rules for data documentation as well as structures for constructing computerised relational databases.

Language

The language of the course is English. Therefore, fluent English is essential.

Registration and course fee

Please register by completing the application form. The final registration date is 10 April 2011. The number of participants is limited to 30. The course fee, including a Euro 350 non‐refundable deposit, is Euro 3500. The fee covers tuition fees, accommodation and meals from 16‐26 October at the Hof van Wageningen, a copy of the handbook and other course materials, and excursions. It does not cover the cost of travel to the course, medical insurance and pocket money. The fee is payable on notification of acceptance for the course.

How to apply

All applicants should fill in the application form  and send it together with their curriculum vitae before 10 April 2011 to the Course Secretariat.

Graduklinikka B-talossa kevätlukukaudella 2011

20.12.2010
Tiedoksi ja opiskelijoille edelleen lähetettäväksi

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan Graduklinikka jatkaa
toimintaansa myös kevätlukukaudella 2011 B-talon luokassa K160.
Klinikka on suunnattu graduaan tekeville opiskelijoille, jotka
tarvitsevat työskentelytilaa ja tukea työnsä kirjoittamisvaiheessa.
Tilassa on 10 yhteiskäytössä olevaa tietokonetta, joita voi varata
etukäteen graduklinikan varauslistaan. Keskiviikkoisin paikalla on
tiedekunnan pedagoginen lehtori Leena Suominen, jonka kanssa voi
keskustella oman gradun ongelmakohdista ja ylipäätänsä gradun
tekemisestä.

Jos kiinnostuit Graduklinikan toiminnasta, rekisteröidy graduklinikan
moodle-alueelle osoitteessa
https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=2487. MOodle toimii
graduklinikan tiedotuskanavana. Alueen avainsana on gradu.

Klinikka on avoinna arkisin klo 8-16, ilta- ja viikonloppukäyttöä
varten opiskelijan on haettava kulkulupaa. Avainhakemuslomakkeita saa
klinikalta ja ne palautetaan Laitekeskukseen Virpi Fredrikssonille.