Virkailijat 2017

Hallituksen sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi, jos ei eri mainintaa. Virkailijoiden sähköpostiosoitteet löytyvät mainarista. Muut yhteystiedot löydät täältä.

The boards emails are in the form of firstname.surname(at)helsinki.fi, if there is no other mention. You can find other emails by using Mainari, a University of Helsinki contact information directory.

Virkailijat 2017

Varapuheenjohtaja
Miika Rasola
Jäsensihteeri
Linnea Keltanen
Tiedottaja
Tuuli Tervala
Teo Korhonen
Ulkoministeri
Mikael De Meulder
Tuutorivastaava
Tony Ylönen
Veera Leppänen
Fuksivastaava
Lauri Kurki
Tuuli Lehmusjärvi
Vastaava fuksivastaava
Tony Ylönen
Opintosihteeri
Tomi Vainio
Emma Mannfors
Tony Ylönen
Isäntä
Miika Rasola
Emäntä
Katri Nousiainen
Renki
Santeri Paajanen
Peetu Ihalainen
Lauri Kurki
Piika
Jan Falck
Tuuli Lehmusjärvi
Emma Mannfors
Tukkuvastaava
Jere Hyvönen
Ransu Mäkiniemi
Viinikerhovastaava
Veera Leppänen
Lauri Kurki
Leevi Tuikka
Toni Mikkonen
Webmaster
Petteri Helander
Graafikko
Taavi Heikkilä
Kimmo Kallonen
Lautapelivastaava
Iina Jokinen
Teo Korhonen
Vastakkainasetteluvastaava
Miika Rasola
Tony Ylönen
Terassikerho
Tero Hirvonen
Mika Väänänen
International affairs
Emma Mannfors
Eetu Rimo
Liikuntavastaava
Antti Pirttikoski
Kulttuurivastaava
Juho Nylund
Pöytäjääkiekkovastaava
Mikael De Meulder
LAN peikko
Markus Riskumäki
Ville Jantunen
Päätoimittaja
Taavi Heikkilä
Toimittaja
Santeri Velin
Ville Jantunen
Tapahtumavastaava
Veera Leppänen
Johanna Lehtinen
Lauri Kurki
Emma Mannfors
Leffakerhovastaava
Toni Mikkonen
Valokuvaaja
Sasu Karttunen
SFMO-vastaava
Taavi Heikkilä
Henri Malinen
Loimu-vastaava
Väinö Katajisto
Mal/Tek-vastaava
Henri Malinen
Matlu-tiedottaja
Tony Ylönen
Sairaanhoitaja
Eemil Arola
Saunakissa
Henri Österberg
Kahvikonevastaava
Miika Rasola
Ympäristövastaava
Emma Mannfors
Tasa-arvovastaava
Emma Mannfors
Taavi Heikkilä
Pehmisvastaava
Miika Rasola
Tuuli Lehmusjärvi
Leppätalokomiteavastaava
Miika Rasola
Tony Ylönen
Elektroniikkavastaava
Juho Iipponen
Pallopelikerhovastaava
Kimmo Kallonen
Kimmo Kulmala
Matias B. Paloranta
Mikko Lotti
Veriryhmävastaava
Tony Ylönen
Kiintiösavolainen
Mika Väänänen
Lenkkikerhovastaava
Sakari Väkevä
Vastaava haalarivastaava
Jere Hyvönen
Myötätuuli
Tuuli Tervala
Vastatuuli
Tuuli Lehmusjärvi
Hieroja
Mika Väänänen
Tomi Vainio
Tuuli Tervala
Somevastaava
Emma Mannfors
RUK-vastaava
Jussi Aaltonen
RAUKKA-vastaava
Santeri Velin
Santeri Paajanen