Yliopiston etusivulle | Suomeksi | På svenska | In English

Esittely

 

Kotitaloustieteen koulutuksessa on kaksi pääaineen asemassa olevaa oppiainetta. Kotitalousopettajan koulutusohjelmassa voi pääaineekseen valita joko kotitaloustieteen tai kasvatustieteen ja kotitaloustieteen koulutusohjelmassa pääaine on kotitaloustiede.  Koulutuksen tutkimus jäsentyy kolmen tutkimusryhmän kautta:
– kotitaloustieteen tutkimus: vastuuhenkilö kotitaloustieteen professori Kaija Turkki
– kotitalouspedagogiikan tutkimus: vastuuhenkilö kotitalouspedagogiikan professori Päivi Palojoki
– ruokakulttuurin tutkimus: vastuuhenkilö ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä.

Ruokakulttuurin tutkimusryhmässä tarkastellaan ruokaa ja syömistä kulttuurin tuotteena. Tutkimus perustuu monitieteiseen näkökulmaan keskittyen erityisesti ruokavalintojen ja ‑tapojen sosiaaliseen ja kulttuuriseen jäsennykseen.  Tutkimuksen välineinä ovat tieteidenvälisyys, vertailevuus, teoria- ja menetelmätriangulaatio, arkeen porautuminen, osallistaminen sekä kansalliseen ja kansainväliseen keskusteluun osallistuminen. Ruokakulttuurin tutkimuksen kautta on mahdollista konkretisoida monia ajankohtaisia keskusteluita ja hahmottaa elämämme ja maailmamme mieltä.

Tärkeä osa ruokakulttuurin tutkimusperustaista opetusta on syksyllä 2012 alkanut Ruokakulttuurin monitieteinen opintokokonaisuus, joka toteutetaan Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen, humanistisen ja maatalous- ja metsätieteellisen tiedekuntien sekä Haaga-Helian ammattikorkeakoulun välisenä yhteistyönä. Tavoitteena on syventää tutkimus- ja opetusyhteistyötä myös Opettajankoulutuslaitoksella esimerkiksi ruokakasvatuksen kehittämisen saralla.