Yliopiston etusivulle | Suomeksi | På svenska | In English

Projektin kuvaus

Yhteisölliset verkkopalvelut muodostavat yhä tärkeämmän osan nykyaikaisen korkeakoululaitoksen toimintaa. Verkkopalveluja käytetään tällä hetkellä lähinnä lähiopetuksen tukena, muta globalisoituvassa maailmassa ollaan enemmissä määrin liikkeellä kohti opetusmuotoja, joissa toisistaan erillään olevat (kenties jopa eri maissa opiskelevat) opiskelijat verkon välityksellä tekevät yhteistyötä suorittaakseen kursseja. Yhteisöllisestä verkko-opetuksen järjestämisestä tarvitaan lisää tietoa, sillä verkko-opetus ei ole pelkkä tekstimuotoon puristettu kopio lähiopetustilanteesta, vaan sitä koskevat omat lainalaisuutensa. Erityisesti vertailevaa tietoa suhteessa lähiopetukseen kaivataan.

Tutkimusprojektin tavoitteena on tuottaa uutta tietoa koskien ryhmätyöskentelyä, joka tapahtuu yhteisöllisten verkkopalvelujen kautta. Tutkimusprojektissa suoritetaan vertailevaa tutkimusta erilaisista tavoista käyttää yhteisöllisiä verkkopalveluja ryhmätyöskentelyn apuvälineenä: työkaluna, joka tukee varsinaisen tehtävän tekemistä kasvokkain sekä ympäristönä, jossa ryhmätyö tapahtuu virtuaalisesti verkon välityksellä ja jota kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus vain täydentää.

Projektissa pyritään tarkastelemaan yhteisöllisten verkkopalvelujen käyttöä opiskelun osana kokonaisvaltaisesti ja tunnistamaan kahden erilaisen verkko-opetusmuodon heikkoudet ja vahvuudet. Tätä tietoa voidaan käyttää jatkossa opetuksen suunnittelussa. Tutkimusprojektin on myös tarkoitus tuottaa tietoa tulevien uusien verkkopalvelujen suunnittelun avuksi: yhteisöllisten toimintojen käyttöä (keskustelufoorumeja kenties lukuun ottamatta) ei ole kenties vielä tarpeeksi huomioitu oppimisympäristöjen kehittämisessä.

Hankkeen loppuraportti