Lähtökohdat

”Eroon turhasta sääntelystä – sääntelytaakan arviointi ja vähentäminen” on vuonna 2016 käynnistynyt valtioneuvoston kanslian rahoittama selvitys- ja tutkimushanke. Tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon ja toimintakäytäntöjen tueksi. Hankkeessa selvitetään sääntelytaakan määrää yritysten ja kansalaisten näkökulmasta, määrän kehitystä sekä sääntelytaakan yhteyttä EU-sääntelyyn ja kansainvälisiin sopimuksiin. Lisäksi hanke tutkii sääntelytaakan suhdetta sääntelystä saataviin hyötyihin.

Hankkeen toteuttavat Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Helsingin yliopisto), Suomen Ympäristökeskus ja Frisky & Anjoy Oy. Hanketta ohjaa ohjausryhmä (puheenjohtajana Arno Liukko, VNK), jonka jäsenet edustavat eri ministeriöitä ja sääntelyaloja.

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on:

  • esitellä sääntelytaakan lähtökohdat: peruskäsitteet, mahdollisuudet ja ongelmat
  • antaa yleiskuva sääntelytaakasta ja sen kehityksestä Suomessa
  • pohtia sääntelytaakan suhdetta sen hyötyihin
  • vertailla ja tarkastella arviointimenetelmiä sääntelytaakan arvioinnista

Hanke päättyy helmikuussa 2018, jolloin tutkimuskonsortio esittelee tutkimuksensa tulokset ja antaa mahdolliset ehdotukset sääntelytaakan vähentämiseksi.