Esittely

Saara.jpg

Olen parhaillaan viimeisestelmässä väitöskirjaani perhe- ja avioliittomuutosta Suomeen. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten Suomessa määritellään, rajoitetaan ja käsitellään perhemuuttajien maahantuloa. Tutkimus tuo esille hyväksyttävän perhe-elämän hierarkioita, joita maahanmuuttopolitiikka ja sen toimeenpano tuottavat, ja osoittaa siten näiden sidonnaisuuden sukupuolta, kansalaisuutta sekä perhe-elämää koskeviin normatiivisiin käsityksiin.

Helsingin yliopisto, saara.pellander(at)helsinki.fi

 Ajankohtaiset tiedot TUHAT-tietokannassa