Category Archives: Education

The Happiness Track in Academia

by Elisa Uusimäki

Dr Emma Seppälä tackles modern myths of success in her recent book The Happiness Track (HarperOne, 2016). Seppälä’s work is highly relevant for academic communities: she has a PhD in psychology and works as a science director of Stanford University’s Center for Compassion and Altruism Research and Education and as a co-director of the Yale College Emotional Intelligence Project. In her book, Seppälä identifies six myths of success that are prevalent in contemporary western culture: Continue reading The Happiness Track in Academia

Video lectures of 2nd Workshop on Gender, Methodology and the Ancient Near East

The video lectures of the 2nd workshop on Gender, Methodology, and the Ancient Near East, which was held in Barcelona in February 2017 (full program here and a report here), are now online.

The Youtube playlist has the following presentations:

  • Welcome to the Second Workshop on Gender, Methodology and the Ancient Near East – Adelina Millet Albà (IPOA, Universitat de Barcelona)
  • Presentation and introduction to the Second Workshop on Gender, Methodology and the Ancient Near East Agnès Garcia-Ventura (IPOA, Universitat de Barcelona) & Saana Svärd (University of Helsinki)
  • “Dressing the Whore of Babylon for the 21st Century: Sex, Gender and Theory in Mesopotamian Studies” – Ann Guinan (Babylonian Section, University of Pennsylvania, Museum of Archaeology and Anthropology)
  • “Queering šà-zi.ga Therapy. Considerations on the Relations between Masculinity, Sickness and Anatomy” – Gioele Zisa (Ludwig-Maximilians-Universität München)
  • “Domesticating the Female Body: Ancient Mesopotamian Discourses on Fertility and (Re)production” – M. Erica Couto-Ferreira (Universität Heidelberg)
  • “Nefertiti and the ‘Docile Agent'” – Jacquelyn Williamson (George Mason University)

Qumranin löydöt mullistivat käsityksemme raamatusta – katso videohaastattelu

Akatemiatutkija Jutta Jokiranta avaa uudessa videohaastattelussa Qumranin tekstien eli Kuolleenmeren kääröjen merkitystä Raamatun ja uskonnon historian tutkimukselle. 1940-50 -luvuilla tehdyt löydöt toivat esiin lähes tuhat kirjakääröä, jotka sisältävät tuhat vuotta varhaisempia Vanhan testamentin käsikirjoituksia kuin ennen löytöä tunnetut hepreankieliset tekstit.

– Tekstit ovat peräisin ajalta ennen kaanoneita. Ne osoittavat, miten Raamattu ei ollut kirjanmuotoinen kirja, vaan oli useita käsikirjoitusrullia, jotka poikkesivat toisistaan. Löydöt osoittavat, miten elävä tekstiperinne se oli tähän aikaan.

Kuolleenmeren kääröt ovat myös mullistaneet vanhaa oletusta siitä, että Jeesuksen ajan juutalaisuus olisi ollut puhtaasti lakihenkinen ja ulkokultaisia säädöksiä korostava uskonto. Esimerkiksi rukous- ja siunaustekstit osoittavat, että ajan juutalaiset korostivat henkilökohtaista uskoa ja ajatusta siitä, että Jumala on valinnut ihmisen ja ihminen on täysin riippuvainen Jumalasta.

– Toisaalta meillä on myös tarkkoja ruokaan ja elämäntapaan liittyviä säädöksiä. Tämä yhdistelmä, että meillä on sekä hengellistä elämää että tarkkoja säädöksiä sopii yhteen uuden uskonnontutkimuksen mukaisen näkökulman kanssa, että ihminen on kokonaisuus. Uskonto ei ole joko tai, vaan erilaiset näkökulmat ovat läsnä samassa yksilössä ja yhteisössä.

Videolla Jokiranta myös muistuttaa, että suomalaiset voivat olla ylpeitä siitä, miten merkittävää Qumranin tekstien tutkimusta maassamme tehdään.

– Joskus suomalainen lukiolainen tietää aiheesta enemmän kuin keskimääräinen israelilainen yliopisto-opiskelija. Meillä on ymmärretty, että yksinkertaistava Raamatun idea, joka on nykyään läsnä monissa uskonnollisissa yhteisöissä, on aika myöhäinen. Jos me halutaan ymmärtää meille tärkeää Raamattua, pitää ottaa huomioon kaikki mahdollinen evidenssi. Suomalaiset osaavat myös etsiä aktiivisesti tiedealarajat ylittäviä näkökulmia. Se on vienyt meidät eteenpäin huippuyksikköön asti.

Haastattelu on vuoden 2016 osalta viimeinen osa Suomen Akatemian “Pyhät tekstit ja traditiot muutoksessa” -huippuyksikön nettihaastattelusarjaa, jossa keskustellaan ajankohtaisista aiheista yksikön tutkijoiden kanssa.

Teksti: Ville Mäkipelto

Voiko Raamattua käyttää maahanmuuttokeskustelussa? Katso videohaastattelu

Eksegetiikan ja Raamatun heprean yliopistonlehtori Juha Pakkala toteaa uudessa videohaastattelussa, että Vanhassa testamentissa ei ole yhtenäistä linjaa suhteessa maahanmuuttoon ja vierasmaalaisiin.

– Vanha testamentti on hyvin monen kirjoittajan toimesta, eri kontekstien ja pitkän ajan kuluessa syntynyt kirjakokoelma. Siellä on monenlaista ääntä ja monenlaista näkemystä.

Pakkala hahmottelee kolme erilaista suhtautumistapaa vierasmaalaisuuteen, jotka näkyvät eri tekstigenreissä. Yhtäältä teksteistä löytyy muinaisen Lähi-idän kontekstiin nähden poikkeuksellisen myötämielinen suhtautuminen muukalaisiin. Toisaalta useissa kirjoista kehotetaan tiukkaan erottautumiseen ja suorastaan vihamieliseen suhtautumiseen.

– Joissain teksteissä käsketään jopa tuhoamaan ja tappamaan vierasmaalaiset. Tämä tulee esille hyvin selvästi esimerkiksi Joosuan kirjassa, jossa valloitetaan maa ja käsketään tuhoamaan kaikki sen asukkaat.

Haastattelussa Pakkala muistuttaa, että suurin osa Vanhan testamentin teksteistä on itse asiassa pakolaisuudessa syntyneitä. Silloinkin kun kuvataan vanhempia aikoja, se tehdään projisoiden kirjoitushetken pakolaisuuden kokemusta historiaan. Siksi pakolaisuus ja maahanmuutto ovat aivan keskeisiä teemoja Vanhan testamentin tutkimuksessa.

Kysyttäessä Raamatun tekstien soveltamisesta nykypäivään Pakkala peräänkuuluttaa vastuullisuutta ja kriittisyyttä.

– On tärkeää ymmärtää Vanhan testamentin monimutkainen syntyhistoria ja se konteksti, jossa tekstit ovat syntyneet. Me ei voida vain ottaa sitaattia tai yhtä lausetta Raamatusta ja suoraan soveltaa sitä nykykontekstiin. Erityisesti tutkijoiden vastuulla on tuoda esille Raamatun tekstien kriittistä käyttöä.

Haastattelu on toinen osa Suomen Akatemian “Pyhät tekstit ja traditiot muutoksessa” -huippuyksikön nettihaastattelusarjaa, jossa keskustellaan ajankohtaisista aiheista yksikön tutkijoiden kanssa. Sarjan osia julkaistaan lisää talven mittaan.

Teksti: Ville Mäkipelto

Assyriologi: sukupuoli moninainen jo muinaisessa Lähi-idässä – katso videohaastattelu

Teksti: Ville Mäkipelto

Assyriologian dosentti Saana Svärd kertoo tutkimuksen huippuyksikön uudessa videohaastattelussa, että muinaisen Lähi-idän teksteistä välittyy moninainen suhtautuminen sukupuoleen. Usein ajatellaan, että Lähi-idässä naiset olivat alistettuja ja heidän roolinsa yhteiskunnassa ei ollut kovin aktiivinen

– Kun tekstievidenssiä alkaa tarkemmin seulomaan, niin sieltä nousee ensinnäkin voimakkaista naishahmoja: kuningattaria ja hovin tärkeitä naisjäseniä, jotka ovat olleet mukana talouden hallinnassa ja poliittisessa päätöksenteossa, Saana Svärd kertoo haastattelussa.

– Toiseksi, kun me ajatellaan millaisia naiset ja miehet ovat, niin me ajatellaan usein siitä näkökulmasta, miten sukupuoliroolit ilmenevät meidän omassa suomalaisessa kulttuurissa. Oleellinen asia on, että kun tekstimateriaalia käy läpi kulttuurin omilla sisäisillä silmillä, niin silloin sieltä nousee esille monenlaisia kertomuksia. Kuvasta tulee monisyisempi.

 

Svärd kertoo myös kirjoittavansa artikkelia yhdessä Martti Nissisen kanssa Assinnu-virkanimikkeellä toimineista henkilöistä. He olivat ilmeisesti biologiselta sukupuoleltaan miehiä, mutta ottivat erityisesti rituaaleissa samanlaisia sosiaalisia rooleja kuin naiset. Heillä oli oma tärkeä roolinsa Ishtar-jumalattaren temppelissä.

Videohaastattelussa näytetään myös, millaista oli muinainen nuolenpääkirjoitus savitauluilla ja keskustellaan suomalaisen assyriologian nykytilasta. Haastattelu on ensimmäinen osa Suomen Akatemian ”Pyhät tekstit ja traditiot muutoksessa” -huippuyksikön nettihaastattelusarjaa, jossa keskustellaan ajankohtaisista aiheista yksikön tutkijoiden kanssa. Sarjan osia julkaistaan lisää syksyn mittaan.

Scriptural Interpretation and Research Cooperation within Helsinki’s Centres of Excellence

By Anna-Liisa Tolonen & Elisa Uusimäki

The two Centres of Excellence at the Faculty of Theology – Changes in Sacred Texts and Traditions and Reason and Religious Recognition – are characteristically interdisciplinary. Thus, the research conducted should not only be of high quality within specific disciplines, but also reflective of cooperation that breaks down boundaries between fields. Having both of these goals as our aims, we should strive to deepen and broaden our notions of, for example, historical phenomena, philosophical concepts, or the meanings of “holy scriptures” within ever-changing religious traditions. Continue reading Scriptural Interpretation and Research Cooperation within Helsinki’s Centres of Excellence

Tuore dosentti Saana Svärd: Assyriologian tulevaisuus huolestuttaa

Huippuyksikön jäsenelle, tutkijatohtori Saana Svärdille myönnettiin dosentin arvo 21. elokuuta 2015. Tuore assyriologian dosentti iloitsee, että hänen tutkimuksensa ja opetuksensa on puolueettomassa asiantuntija-arviossa todettu riittäväksi dosentin arvoa varten. ”Aivan erityisesti ilahduttaa opetustaidon arviointi erinomaiseksi. Humanistisessa tiedekunnassa on kiristetty opetustaitovaatimuksia viimeisten vuosien aikana, mikä onkin tärkeää. Dosentin ei tosiaan pitäisi olla vain pitkälle edistynyt tutkija vaan myös hyvä opettaja”, Svärd sanoo.  Continue reading Tuore dosentti Saana Svärd: Assyriologian tulevaisuus huolestuttaa

Ruukunpalasista älypuhelimiin – tutkimusta lukiolaisille

Vihdin lukion opiskelijat vierailivat 12. maaliskuuta yliopistolla tutustumassa huippuyksikön työhön. Vierailu oli osa lukion omaa soveltavaa kurssia Lähi-idän historia, uskonnot ja kulttuurit. ”Kurssi on historian ja uskonnon yhteiskurssi, jonka tavoitteena on eheyttää Lähi-itään liittyviä, moniin eri kursseihin sirpaloituneita asiakokonaisuuksia. Pyrkimyksenä on ymmärtää Lähi-idän kulttuurisia juuria ja alueen nykypäivän monimutkaista poliittista tilannetta”, kertoo kurssin opettaja Lauri Laine.  Continue reading Ruukunpalasista älypuhelimiin – tutkimusta lukiolaisille