Yliopiston etusivulle | Suomeksi | På svenska | In English

Sashan vaalikokouksen pöytäkirja 2015

SASHA RY                                                                                                      ESITYSLISTA 5/2015

Sasha Ry:n sääntömääräinen vaalikokous

Aika: 16.12.2015 klo 19
Paikka: Leppäsuonkatu 11, Sauna2 Kamppi, 00100 Helsinki

Paikalla: Johan Korsbäck, Pekka Itälä, Heikki Vihemäki, Jaana Vilkman, Taneli Urmas, Jouni Sulin, Maija Lapinlampi, Santtu Lehtinen

 

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Kokous avattiin klo 19:06.

 

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Johan Korsbäck.

 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 2kpl

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Heikki Vihemäki ja Santtu Lehtinen.

 

Sihteerin valinta

Sihteeriksi valittiin yksimielisesti Pekka Itälä.

 

Ääntenlaskijoiden valinta

Ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Heikki Vihemäki ja Jaana Vilkman.

 

4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Ehdotettiin kohdan 7§ siirtämistä seuraavaan hallituksen kokoukseen, kannatettiin. Edellä mainittua lukuun ottamatta esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

 

5 § LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Kaikilla kokoukseen osallistuneilla läsnäolo- ja puheoikeus.

 

6 § ILMOITUSASIAT

Ei ilmoitusluontoisia asioita.

 

7 § VUODEN 2016 TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Vuoden 2016 toimintasuunnitelma päätettiin 4 § mukaisesti siirtää seuraavaan hallituksen kokoukseen.

 

8 § MÄÄRÄTÄÄN JÄSENMAKSU VUODELLE 2016

Ehdotettiin pidettäväksi ennallaan ilman jäsenmaksua, kannatettiin – ehdotus hyväksyttiin.

 

9 § VALITAAN PUHEENJOHTAJA JA HALLITUS VUODELLE 2016

Puheenjohtajan valinta

Taneli Urmas ehdotti puheenjohtajaksi Johanna Kivirantaa. Muita kandidaatteja ei noussut esiin. Urmas toimi valtuutettuna puhemiehenä ehdokkaalle, ja ehdokkaan sanomaa kuultiin. Ehdokkaan valinnasta pidettiin äänestys, joka valitsi Johanna Kivirannan yksimielisesti vuoden 2016 Sasha Ry:n puheenjohtajaksi ja hallituksen muodostajaksi.

Hallituksen valinta

Santtu Lehtinen, Jouni Sulin, Taneli Urmas ja Maija Lapinlampi ilmaisivat halukkuutensa hallitustoimintaan osallistumiselle. Taneli Urmas toi esille Aino Lipsasen ehdokkuuden ja Pekka Itälä toimi puhemiehenä Lauri Kervisen valinnalle. Muita kandidaatteja ei noussut esiin. Ehdokkaita kuultiin ja valinnasta pidettiin äänestys, joka valitsi edellä mainitut ehdokkaat yksimielisesti Sasha Ry:n hallituksen jäseniksi. Valittujen jäsenten rooli hallituksessa määräytyy hallituksen muodostaja Johanna Kivirannan päätöksen mukaan.

 

10 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita esille tulleita asioita.

 

11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päätettiin klo 19:33.

Sashan hallituksen kokous 3/2015

SASHA RY                                                                                               ESITYSLISTA 4/2015

Sasha ry:n hallituksen kokous

Aika: 11.6.2015 klo 19:00
Paikka: Töölönkatu 42b, 00250 Helsinki

Paikalla: Johan Korsbäck, Pekka Itälä, Anastasia Linnala, Jaana Vilkman, Evgenia Svaykina

 

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Kokous avattiin klo 19:25

 

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Ehdotettiin valittavaksi tarvittaessa. Ehdotus hyväksyttiin.

 

4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

 

5 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Pöytäkirjojen tulostamisessa oli teknisiä ongelmia, joten päätettiin tarkastettavaksi ensi kokouksessa.

 

6 § ILMOITUSASIAT

Ei ilmoitusluontoisia asioita.

 

7 § HAALARIMERKKI

Sasha ry:n haalarimerkin limited edition -erä on saapunut markkinoille. Vappuna erästä myytiin jo yli viidesosa. Kirjoitusvirhe havaittu, mutta hallitus päätti yksimielisesti sen lisäävän merkin limited edition -arvoa. Merkkejä jäljellä enää alle 40 kappaletta.

 

8 § VUOSIJUHLA

Järjestetään loppuvuodesta. Lisää infoa tulossa myöhemmin.

 

9 § UUDET OPISKELIJAT

Tänä vuonna VIExperttiin valittiin ennätykselliset 47 uutta oppilasta. Hakijamäärä myös nousi 62:een, mikä tarkoittaa 24% nousua edellisvuoteen verrattuna. Hallitus oli tyytyväinen.

 

10 § META

Hallitus lähettää VIExpertin elokuun lopun kesäkouluun yhteensä kaksi edustajaa.

VIETS oli pyytänyt hallitusta valitsemaan edustajansa järjestönsä hallitukseen. Johan Korsbäckiä ehdotettiin. Ehdotusta kannatettiin, ja ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jää odottamaan vielä VIETS:in vahvistusta.

Hallitus päätti, että loppuvuoden tavoitteena on IKEBB ja Ukraina-opintokokonaisuuksien aktivointi Sashan järjestötoimintaan.

 

11 § SEURAAVA KOKOUS

Hallituksen neuvottelupäivät päätettiin järjestettäväksi kesällä. Seuraava virallinen kokous järjestetään lähellä koulujen alkamisajankohtaa.

 

12 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päätettiin klo 21:29

Sashan hallituksen kokous 2/2015

SASHA RY                                                                                                   ESITYSLISTA 3/2015

Sasha ry:n hallituksen kokous

Aika: 18.3.2015 klo 18:30
Paikka: Wanha mestari, Hämeentie 35 Helsinki

Paikalla: Johan Korsbäck, Pekka Itälä, Anastasia Linnala, Heikki Vihemäki,

 

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Kokous avattiin klo 18:45

 

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Ehdotettiin valittavaksi tarvittaessa. Ehdotus hyväksyttiin.

 

4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

 

5§ DUUNIA JA KALJAA -TAPAHTUMA

Päätettiin järjestettäväksi syksyllä. Paikkaa ja puhujaa pohdittiin, mutta ei tehty konkreettisia päätöksiä vielä tässä vaiheessa.

 

6 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Tarkastajat eivät olleet paikalla. Päätettiin siirrettäväksi ensi kokoukseen tai ajankohtaan, jolloin tarkastajat ovat läsnä.

 

7 § ILMOITUSASIAT

Ei ilmoitusluontoisia asioita.

 

8 § HAALARIMERKKI

Asia päätettiin siirrettäväksi ensi kokoukseen.

 

9 § ASIANTUNTIJAPÄIVÄT OHJELMA JA RUOKA

Tapahtuma tulossa pian. Ruokaa ja juomaa tarjolla sekä hallituksen järjestämää ohjelmaa tiedossa.

 

10 § META

Ei muita esille tulleita asioita.

 

11 § SEURAAVA KOKOUS

Sovittiin päätettävän myöhemmin.

 

12 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päätettiin klo 20:10

Sasha ry:n sääntömääräinen vuosikokous 2015

SASHA RY                                                                                                  ESITYSLISTA 2/2015

Sasha ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Aika: Maanantai 16.2.2015 klo 19
Paikka: Kokoushuone Marx, Uusi ylioppilastalo, Mannerheimintie 5 A, 00100 Helsinki

Paikalla: Johan Korsbäck, Pekka Itälä, Anastasia Linnala, Heikki Vihemäki, Anton Nikolenko, Jaana Vilkman (kohdasta 4§)

 

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Kokous avattiin klo 19:16.

 

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Heikki Vihemäki ja Anastasia Linnala.

 

Ääntenlaskijoiden valinta

Ehdotettiin valittavaksi tarvittaessa. Ehdotus hyväksyttiin.

 

4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisättiin kohta 4.5§ vuoden 2014 tilinpäätöksen tarkastus ja vastuuvapauden myöntämisnen hallitukselle 2014. Ehdotettiin kohdan 9§ siirtämistä seuraavaan hallituksen kokoukseen, kannatettiin.

 

4.5§ TILINPÄÄTÖKSEN 2014 TARKASTUS JA VASTUUVAPAUS HALLITUKSELLE 2014

Tilinpäätös tarkastettiin ja hyväksyttiin. Vastuuvapaus myönnettiin yksimielisesti Sasha ry:n hallitukselle vuosimallia 2014.

 

5 § ILMOITUSASIAT

Ei ilmoitusluontoisia asioita.

 

6 § VUODEN 2015 TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Toimintasuunnitelma 2015 käytiin läpi. Parannusehdotuksia ilmaantui. Tiedettä & Viiniä -tapahtumaa ei järjestetä tänä vuonna. Edellä mainitun tilalle uusi kulttuuri-/työelämätapahtuma. Ehdotuksia kannatettiin ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin parannusehdotuksineen.

 

7 § VUODEN 2015 TALOUSARVION HYVÄKSYMINEN

Talousarvio 2015 käytiin läpi. Parannusehdotuksia ilmaantui. Tiedettä & Viiniä -tapahtumaan varattu budjetti siirrettiin vuosijuhlabudjettiin. Ehdotuksia kannatettiin ja talousarvio hyväksyttiin parannusehdotuksineen.

 

8 § TOIMINNANTARKASTAJAN JA HÄNEN VARAJÄSENENSÄ VALINTA

Toiminnantarkastajaksi ehdotettiin Hanna Peltosta ja varajäseneksi Anton Nikolenkoa. Ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

 

9 § PÄÄTÖS HAALARIMERKIN TILAAMISESTA

Päätettiin kohdassa 4§ siirrettäväksi seuraavaan hallituksen kokoukseen.

 

10 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Asiantuntijapäivien jatkot päätettiin järjestettäväksi torstaina 26.3. Paikka ja kellonaika vielä päättämättä.

 

11 § SEURAAVA KOKOUS

Sovittiin järjestettäväksi viikolla 12. Samalla tarkastetaan vuosikokouksen pöytäkirja.

 

12 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päätettiin klo 20:02

Sashan hallituksen kokous 4/2014

Ainejärjestö Sasha Ry.
Hallituksen kokous 4/2014, Pöytäkirja
Aika: Maanantai 6.11.2014 klo 17.00
Paikka: Puheenjohtajan edustusresidenssi, Kulmavuorenkatu 2, Helsinki
Paikalla: Anton Nikolenko, Eini Leväslampi, Susanne Ström, Mark Turunen, Antti Tynkkynen, Niko Helle, Kristian Strömberg, Tuuli Tähtinen, Mark Turunen

1. Kokouksen avaaminen

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

5. Talous

-Pikkujoulujen tilavuokra (Sivistys) maksettu, tilillä noin 110€

-Verottaja sai pyytämänsä veroilmoituksen

6. Toiminta
6.1. Menneet tapahtumat

20.10. Excursio Suomalais-Venäläiseen kauppakamariin 17 osallistujaa
kaksi sitsien suunnittelukokousta Ruplan ja Subin kanssa

6.2. Tulevat tapahtumat

8.11. 3. sitsien suunnittelukokous
17.12. klo 17. DUUNIA JA KALJAA!
29.11. Kylmä sota-sitsit Ruplan ja Subin kanssa.
5.12 pikkujoulut & yhdistyksen vaalikokous

7. Posti

8. Alumniasiat

9. Tiedotus ja web-asiat

sähköpostilistan käyttö
nettisivujen käyttö
Sasha-gazeta

10. Yrityssuhteet

11. Muut esille tulevat asiat

12. Seuraavasta hallituksen kokouksesta ajankohdan sopiminen.

13. Kokouksen päätös

Sashan hallituksen kokous 2/2014

Ainejärjestö Sasha Ry.

Hallituksen kokous 2/2014

Aika: Maanantai 26.3.2014  klo 18.00

Paikka: Puheenjohtajan edustusresidenssi, Kulmavuorenkatu 2, Helsinki

Paikalla: Anton Nikolenko, Susanne Ström, Niko Helle, Kristian Strömberg, Tuuli Tähtinen

 

1. Kokouksen avaaminen

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

3. Esityslistan hyväksyminen

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

 

5. Talous

 

-Pankkitilin kuulumisia: Pankkien kuukausimaksut paljastuivat toistaiseksi liian kalliiksi järjestömme liikevaihdolle. Puheenjohtaja ehdottaa että käytämme taloudenhoitajankäyttämätöntää tiliä.

 

6. Toiminta

6.1. Menneet tapahtumat

 

  • 26.2. Vuosikokous, 7

  • Kazahstanin matka, 21, matka meni hyvin, ensi vuonna uudestaan (matkalle)

  • PJ:n tapaaminen laitoksen kanssa 18.3: Keskustelimme tulevista tapahtumista. Saimme sovittua että Sasha perustaa kesäkoulun fb-ryhmän kun valitut ovat tiedossa.

 

6.2. Tulevat tapahtumat

 

  • Duunia & kaljaa, spring edition -huhtikuussa: Kaksi puhujaa hankittu, alustavat päivä-vaihtoehdot 17 tai 18.4.

  • Tiedettä ja viiniä / seminaari -toukokuun puolessavälissä: Kävimme läpi potentiaalisia puhujia

  • 4.3. asiantuntijapäivien illanvietto: Järjestelyt hyvällä mallilla.

7. Posti

 

8. Alumniasiat

 

9. Tiedotus ja web-asiat

 

10. Yrityssuhteet

 

Pohdittiin potentiaalisia excursioita

 

11. Muut esille tulevat asiat

 

12. Seuraavasta hallituksen kokouksesta ajankohdan sopiminen.

 

13. Kokouksen päätös

Sashan hallituksen järjestäytymispöytäkirja

Ainejärjestö Sasha Ry.
Hallituksen kokous 1/2014
Aika: Maanantai 20.1.2014 klo 18.00
Paikka: Puheenjohtajan edustusresidenssi, Kulmavuorenkatu 2, Helsinki
Paikalla: Anton Nikolenko, Eini Leväslampi, Susanne Ström, Mark Turunen, Antti Tynkkynen, Niko Helle, Kristian Strömberg, Tuuli Tähtinen, Mark Turunen.

1. Kokouksen avaaminen

-Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.20

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

-Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmassa oli niin paljon legitimiteettiä, että se kondensoitui iholle.

3. Esityslistan hyväksyminen

-Esityslista hyväksyttiin.

4. Hallituksen järjestäytyminen

-Jaetaan HYY:n vaatimat tehtävänimikkeet:
varapuheenjohtaja ja sihteeri – Susanne Ström
opinto- ja kulttuurivastaava – Antti Tynkkynen
KV-vastaava – Mark Turunen
liikunta-, ympäristö ja tuutorvastaava – Kristian Strömberg
työelämävastaava – Niko Helle
tiedotusvastaava – Tuuli Tähtinen
puheenjohtaja, HYY- ja juhlavastaava – Anton Nikolenko
rahastohoitaja – Eini Leväslampi

5. Talous

-Rahaa ei ole. Get rich or die tryin’. Kapulakielellä: Sasha pyrkii aktiiviseenvarainkeruuseenn, koska parempi taloudellinen tilanne antaa liikkumavaraa ja riskinottokykyä ainejärjestön toiminnan kehittämiseen.

-Pankkitilin avaaminen. Valtuutetaan Eini Leväslampi (xxxxxx-xxxx) avamaan pankkitili yhdistykselle. Tilinkäyttöoikeudet annetaan talousvastaavalle.

6. Toiminta
6.1. Menneet tapahtumat

29.11.Vaalikokous – 14 osallistujaa
29.11.Pikkujoulut @ Sivistys – 42 osallistujaa
7.11. Duunia ja kaljaa – 18 osallistujaa

6.2. Tulevat tapahtumat

Sääntömääräinen vuosikokous, alustavasti maanantaina 3.2.
Duunia & kaljaa, spring edition -huhtikuussa, 2-3 puhujaa, puhujat lukkoon maaliskuun alussa, markkinointi 1kk ennen. Niko hoitaa yhteydenotot.
Tiedettä ja viiniä / seminaari -toukokuun puolessavälissä
1.-9.3 matka Kazakhstaniin

7. Posti

-hallitus kävi pitkän filosofisen keskustelun ainejärjestön postilaatikon eksistenssistä ja sen mahdollisista koordinaateista.

8. Alumniasiat

-hallitus käsitteli huhuja, joiden mukaan alumnijärjestö on tosiaan olemassa.

9. Tiedotus ja web-asiat

sähköpostilistan käyttö
nettisivujen käyttö, – sivuille pyritään päivittämään uusi hallitus mahdollisimman nopeasti. Tutkitaan saammeko linkit fb-sivulle ja Sasha-gazetaan.
Sasha-gazeta, -Pyritään jatkossa kirjoittamaan koosteita ainejärjestön tapahtumista tuonne.

Facebook-oikeudet – Oikeudet fb-sivun ylläpitoon päivitetty uudelle hallitukselle.

10. Yrityssuhteet

-kohtaan 5 viitateen, todettiin että sponsseja olisi kiva saada. Pohdittiin vaihtoehtoja.

11. Muut esille tulevat asiat

-Käsiteltiin toimintasuunnitelman kirjoittaminen ja muut vallanvaihtoon liittyvät rituaalit.

12. Seuraavasta hallituksen kokouksesta ajankohdan sopiminen.

-maaliskuun puolessavälissä

13. Kokouksen päätös
20.40

Sashan porukalla TEMmiin!

Sasha jatkaa suosittuja työelämäexcuja tiistaina 29.1. kello 14 alkaen, jolloin meillä on mahdollisuus vierailla työ- ja elinkeinoministeriössä (TEM). Paikan päällä meidät ottaa vastaan ylitarkastaja Martta Halonen elinkeino- ja innovaatio-osaston Venäjä-tiimistä.

Mukaan vierailulle mahtuu 15 innokkainta ilmoittautumisjärjestyksessä. Ennakkoilmoittautuminen on välttämätöntä, sillä TEM tahtoo nimilistan vierailijoista etukäteen. Ilmoittautuminen onnistuu lähettämällä sähköpostia allekirjoittaneelle osoitteeseen vanttila@ulapland.fi. Ilmoittautumisen deadline on kuluvan viikon perjantai 25.1. klo 12.

Ilmoittautumisen päätyttyä lähetän osallistujille vahvistuksen sekä tarkemmat käytännön ohjeet vierailusta.

Parhain terveisin,

pj Ville

Uusi hallitus vuodelle 2013!

Sashan vaalikokouksessa 30.11.2012 valittiin uusi hallitus toimikaudelle 2013:

Ville Anttila, puheenjohtaja, Lapin yliopisto

Oula Hallman, varapuheenjohtaja,  Helsingin yliopisto

Stina Pasanen, rahastonhoitaja, Helsingin yliopisto

Alina Koskela, sihteeri, Helsingin yliopisto

Eeva Alanen, Aalto-yliopisto

Mikko Hietikko, Aalto-yliopisto

Laura Lakso, Tampereen yliopisto

Mika Pylsy, Helsingin yliopisto

Susanne Ström, Hanken

 

Vuoden 2012 hallitus toivottaa onnea uuteen hallitukseen valituille!

MAKUMATKAT 12.6.2012 klo 18.00

Pidätkö ruuanlaitosta ja hyvästä ruuasta? Haluatko oppia uutta entisen Neuvostoliiton maiden ja itäisen Euroopan ruokakulttuureista ja -tavoista?

Lähde mukaan VIE-maisterikoulun ja Aleksanteri-instituutin ainejärjestö Sashan järjestämälle VIE-MAKUMATKALLE!

Opiskelijoiden ja Aleksanteri-instituuttilaisten yhteinen makumatka toteutetaan tiistaina 12.6.2012 KLO 18 ALKAEN kattosauna Sivistyksessä Domus Gaudiumilla (Leppäsuonkatu 11, Helsinki). Kokkailut aloitetaan viimeistään klo 18.30, joten ole ajoissa paikalla. Voit valita alueellisen kiinnostuksesi mukaan yhden pienryhmän, jonka kokkailuihin haluaisit osallistua.

Valittavanasi on VENäLäINEN, PUOLALAINEN, BALKANILAINEN JA GEORGIALAINEN RUOKAKULTTUURI (kansainvälisille vieraille myös suomalainen ruokakulttuuri). Kokkailujen päätteeksi pidetään yhteinen ruokahetki, jonka aikana kaikki osallistujat voivat maistella muiden ryhmien tuotoksia. Iltaan osallistumisesta peritään 2 euron raaka-ainemaksu.

Kattosauna Sivistyksessä on saunomismahdollisuus (oma pyyhe mukaan) ja iltaa voi jatkaa hyvässä seurassa myös kokkailun päätyttyä. Mukaan voi ilmoittautua seuraavan linkin kautta 4.6.2012 mennessä

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/35404/lomake.html[1]

Ilmoittautuminen on sitova, sillä mukaan mahtuu vain rajallisesti makumatkailijoita!

Lämpimästi tervetuloa mukaan!