SAVE-hankkeen materiaalit

Raportit

Yhteenveto kipsipilotin kokemuksista

Sammandrag av erfarenheter av pilotprojekt för gipsspridning

Summary of experiences from the gypsum pilot project

 

Kipsikäsittelyn vaikutukset maatalouden fosforihuuhtoumiin

Effekterna av gips på fosforförlusterna från jordbruksmark

The effect of gypsum on agricultural phosphorus losses

Uutiskirjeet

Uutiskirje numero 8 (29.8.2017)
Uutiskirje numero 7 (14.6.2017)
Uutiskirje numero 6 (2.5.2017)
Uutiskirje numero 5 (9.3.2017)
Uutiskirje numero 4 (22.12.2016)
Uutiskirje numero 3 (26.10.2016)
Uutiskirje numero 2 (25.8.2016)
Uutiskirje numero 1 (15.6.2016)

Tiedotteet

Lehdistötiedote 16.6.2016

Pressmeddelande 16.6.2016

Lehdistötilaisuuden powerpoint-esitys

Muut materiaalit

SAVE-hankkeen esite

Kohdealueen kartta