Taustamateriaaleja

Tutkimuksia ja raportteja

Ekholm et al. (2011) – The effect of gypsum on phosphorus losses at the catchment scale

TARVEKE-hankkeen loppuraportti – Tarjouskilpailu maatalouden vesiensuojeluun ja luonnonhoitoon: järjestelmän kehittely ja pilotointi

TEHO-hankkeen raportteja, osa 1: Kipsikokeilu TEHO-hankkeessa

Uusitalo et al. (2012) – The effects of gypsum on the transfer of phosphorus and other nutrients through clay soil monoliths

Ekholm et al. (2012) – Gypsum amendment of soils reduces phosphorus losses in an agricultural catchment

Jaakkola et al. (2012) – Simulated effects of gypsum amendment on phosphorus losses from agricultural soils

Iho & Laukkanen (2012) – Gypsum amendment as a means to reduce agricultural phosphorus loading: an economic appraisal

Peltojen kipsikäsittely mediassa

Salon seudun sanomat – Sisämaan ”jätekasa” voi auttaa Itämeren suojelussa 9.5.2015

YLE – Uskalias suunnitelma Itämeren pelastamiseksi: Kipsiä pelloille 18.4.2015

Maaseudun tulevaisuus – Kipsi vähentää tehokkaasti fosforin huuhtoutumista 22.5.2013

Kansan Uutiset – Kipsi pysäyttää fosforin huuhtoutumisen vesistöön 13.5.2011

Peltojen kipsikäsittely yhteistyötahojen verkkosivuilla

Yara – Kipsi vähentää tehokkaasti peltojen fosforipäästöjä

John Nurmisen säätiö – Peltojen kipsikäsittely pelastaisi Saaristomeren

Muita materiaaleja

TTS – Levityskoneet kipsin peltolevitykseen

Yara maanparannuskipsi

Yara Maanparannuskipsi Käyttöturvallisuustiedote