Seksuaalietiikan kurssi, käytännöllinen filosofia

Kurssilla tarkastellaan seksuaalisuutta eettisestä, analyyttisesta ja aatehistoriallisesta näkökulmasta. Seksuaalietiikka on soveltavaa etiikkaa, jossa tutkitaan seksuaalikäyttäytymisen eettisen arvioinnin välineitä. Seksuaalisuuden tutkimus on erilaisia poliittisia intohimoja herättävää, joten kurssilla käsitellään myös seksuaalikäsitysten aatteellisia taustaolettamuksia.

Nykyajan filosofista seksuaalietiikkaa tarkastellaan temaattisesti eettisen liberalismin, kantilaisen etiikan ja feminismin näkökulmista. Tarkastelussa nousevat esille muun muassa seuraavat yhteiskuntafilosofiset teemat kuten yksilönvapauden rajat, normijärjestelmien oikeuttaminen, sopimus yhteistoiminnan perustana ja vahingon käsitteen analyysi.

Kurssin lopuksi tutkaillaan seksuaalietiikkaan liittyviä keskeisiä yhteiskunnallisia kysymyksiä kuten seksuaalisen ilmaisun vapautta, seksityötä, pornografiaa ja nuorten seksuaalioikeuksia.