sallihakala2b
Doctor of Social Sciences
Media and Communication Studies
University Lecturer, Open University
Research interests: crisis communication and media society, political and administrative communication, governmental communications, organizational communication and promotional culture

VTT, viestintä
yliopistonlehtori, Avoin yliopisto

Tutkimusalueet: kriisit ja mediayhteiskunta, poliittinen ja julkishallinnon viestintä, valtionhallinnon viestintä, organisaatioiden viestintä ja promootiokulttuuri

Yhteystiedot/Contact:
PL 53, 00014 Helsingin yliopisto / P.O. Box 53, FI- 00014 University of Helsinki
puh./tel. +358-2941 23770, +358-50 319 9485
salli.hakala@helsinki.fi