Esittely

Tutkimusintressejä

  • Itämeren ympäristöpolitiikka ja -historia
  • Helsingin ympäristöhistoria
  • Ympäristöpolitiikan, -tieteen ja -tekniikan historia
  • Vesien pilaantuminen ja suojelu
  • Paikallinen ympäristötieto

Yhteystiedot

Yhteiskuntahistorian osasto
Talous- ja sosiaalihistoria
PL 54 (Snellmanninkatu 14 A)
00014 Helsingin yliopisto
simo.laakkonen(at)helsinki.fi