Startsida

 

Är du intresserad av att studera eller undervisa i socialt arbete vid ett annat nordiskt universitet? På den här webbplatsen hittar du information om hur du som studerande eller lärare i socialt arbete kan ansöka om ett Nordplusstipendium (mobilitet) för utbyte inom nätverket Kunskapsproduktion i socialt arbete. 

Studentutbyte: Ansökningstiden för Nordplusstipendier för följande läsår är i februari och mars.  För utbyte under vårterminen ordnas en ansökningsomgång på hösten. Närmare information om ansökningsförfarandet på sidan Studentutbyte!

Nordplusnätverket Kunskapsproduktion i socialt arbete grundades år 2001 av några lärare i socialt arbete vid olika universitet i de nordiska länderna.  Sedan dess har många studerande och lärare åkt på nordiskt utbyte för studier och undervisning inom nätverket. Till nätverket hör för närvarande följande universitet: Helsingfors universitet och Tammerfors universitet (Finland), Linköpings universitet, Linnéuniversitetet i Växjö och Malmö högskola (Sverige), Aalborgs universitet och Via University College i Aarhus (Danmark), Högskolan i Sör-Tröndelagen i Trondheim, Universitetet i Stavanger och Universitetet i Agder (Norge)  samt Háskóli Islands (Island).

Om du inte kan åka på utbyte via detta Nordplusnätverk finns det kanske andra möjligheter, ett annat Nordplusnätverk eller Nordlys (se sidan Nordlys-information).