Studentutbyte mellan två partneruniversitet (inte HU)

Jag studerar vid ett av nätverkets universitet (inte HU) och vill åka på utbyte till ett annat av nätverkets universitet (inte HU) – Hur ansöker jag om ett Nordplusutbyte?

Se även Startsidan och Studentutbyte.

Du ska göra tre ansökningar:

  1. En ansökan till nätverket om ett Nordplusstipendium
  2. En ansökan till ditt eget universitet om att få åka ut som Nordplusstipendiat
  3. En ansökan till det mottagande universitetet om studierätt för utbytesstudier där

HUR GÖR JAG ANSÖKNINGARNA?

  1. Ansökan om ett Nordplusstipendium gör du på nätverkets stipendieblankett (se sidan Blanketter). Bilagor: studieplan, utdrag ur studieregistret, betalningsorderblankett.   Ansökan ska skickas till nätverkets koordinator (se Kontakt).
  2. Ansökan till ditt hemuniversitet om att bli godkänd som deras Nordplusstipendiat görs enligt de regler som gäller vid ditt universitet.
  3. Ansökan om studierätt vid det mottagande universitetet görs enligt de regler som gäller där. Det mottagande universitetet vill vanligen ha en rekommendation från ditt eget universitet och en bekräftelse på din Nordplusstatus innan studierätt beviljas.

ANSÖKNINGSTIDER

Obs! De olika ansökningarna har olika ansökningstider!

1. Ansökningen om Nordplusstipendium för läsåret 2012-2013 ska göras 1 – 21.2.2012.  Om det finns stipendier kvar, kan nya ansökningsomgångar ordnas senare; nästa gång möjligen 12 – 26.03.2012.

2.-3. Kontrollera ansökningstiderna på universitetens webbplatser.

UTBETALNING AV STIPENDIUM OCH RESEBIDRAG

När din mobilitetsansökan har godkänts betalas stipendiet och resebidraget ut av enheten för internationellt utbyte vid Helsingfors universitet.

RAPPORTERING

Skriv en kort rapport över ditt Nordplusutbyte och skicka den till nätverkets koordinator (adress se Kontakt).