Yliopiston etusivulle | Suomeksi | På svenska | In English

Publications

Selected list of publications

2017

Mietola, R., Miettinen, S. & Vehmas, S. (2017). Voiceless subjects? Research ethics and persons with profound intellectual disabilities. International Journal of Social Research Methodology 20 (3), 263-274.

Vehmas, S. & Curtis, B.L. (2017). Profound Intellectual Disability and the Bestowment View of Moral Status. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 26 (3), 505-516.

2016

Vehmas, S. & Watson, N. (2016). Exploring Normativity in Disability Studies. Disability & Society 31 (1), 1-16.

Curtis, B. & Vehmas, S. (2016). A Moorean Argument for the Full Moral Status of those with Profound Intellectual Disability. Journal of Medical Ethics 42 (1), 41-45.

Curtis, B. & Vehmas, S. (2016). The Moorean Argument for the Full Moral Status of those with Profound Intellectual Disability: A Rejoinder to Roberts. Journal of Medical Ethics 42 (4), 266-267.

Honkasilta, J., Vehmas, S. & Vehkakoski, T. (2016). Self-pathologizing, self-condemning, self-liberating: Youths’ accounts of their ADHD-related behaviour. Social Science & Medicine 150, 248-255.

Honkasilta, J., Vehkakoski, T. & Vehmas, S. (2016). ‘The teacher almost made me cry’ Narrative analysis of teachers’ reactive classroom management strategies as reported by students diagnosed with ADHD. Teaching and Teacher Education 55, 100-109. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X15300391

2015

Vehmas, S. (2015). Inclusion, diagnostics, and diversity: ethical considerations. In R. Traustadóttir, B. Ytterhus, S. Egilson and B. Berg (Eds.), Childhood and Disability in the Nordic Countries: Being, Becoming, Belonging. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 51-65.

Häyry, M. & Vehmas, S. (2015). Disability as a Test of Justice in a Globalising World. Journal of Global Ethics 11 (1), 90-98.

Honkasilta, J., Vehkakoski, T. & Vehmas, S. (2015). Power Struggle, Submission and Partnership: Agency Constructions of Mothers of Children with ADHD Diagnosis in Their Narrated School Involvement. Scandinavian Journal of Educational Research 59 (6), 674-690.

Vehmas, S. (2015). The Sociological Straitjacket and the Ethics of Exclusion. In P. Jones & S. Danforth (Eds.), Foundations of Inclusive Education Research. Emerald, 223-241.

2014

 Vehmas, S. & Shakespeare, T. (2014). Disability, Harm and the Origins of Limited Opportunities. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 23 (1), 41-47.

Curtis, B.L. & Vehmas, S. (2014). Moral Worth and Severe Intellectual Disability – A Hybrid View. In J. Bickenbach, F. Felder & B. Schmitz (Eds.), Disability and the Good Human Life. New York: Cambridge University Press, 19-49.

Vehmas, S. & Watson, N. (2014). Moral Wrongs, Disadvantages, and Disability: A Critique of Critical Disability Studies. Disability & Society 29 (4), 638-650.

Vehmas, S. (2014). Vammaisuus ja yhteiskunnallisesti luodut haitat. Janus 22 (1), 84-88.

2013

Koponen, K., Laaksonen, K., Vehkakoski, T. & Vehmas, S. (2013). Parental and Professional Agency in Terminations for Fetal Anomalies: Qualitative Analysis of Finnish Women’s Accounts. Scandinavian Journal of Disability Research 15 (1), 33-44.

2012

Vehmas, S. (2012). What can philosophy tell us about disability? In N. Watson, A. Roulstone & C. Thomas (Eds.), Routledge Handbook of Disability Studies. London & New York: Routledge, 298-309.

Vehmas, S. (2012). Vammaisuus kulttuurisena konstruktiona. In. M.-L. Honkasalo & H. Salmi (Eds.), Terveyttä kulttuurin ehdoilla: Näkökulmia kulttuuriseen terveystutkimukseen. Turku: k&h, 269-289.

Vehkakoski, T., Teittinen, A. & Vehmas, S. (2012). ADHD ja moraalinen vastuu. In. H. Silvennoinen & P. Pihlaja (Eds.), Rajankäyntejä: Tutkimuksia normaaliuden, erilaisuuden ja poikkeavuuden tulkinnoista ja määrittelyistä. Turun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Julkaisusarja A: 214, 243-257.

2011

Vehmas, S. (2011). Disability and Moral Responsibility. Trames 15 (2), 156-167.

2010

Vehmas, S. (2010). Special Needs: A Philosophical Analysis. International Journal of Inclusive Education 14 (1), 87-96.

Vehmas, S. (2010). The Who or What of Steve: Severe Cognitive Impairment and its Implications. In M. Häyry, T. Takala, P. Herissone-Kelly & G. Árnason (Eds.), Arguments and Analysis in Bioethics Amsterdam & New York: Rodopi. 263-280.

Vehmas, S. (Ed.) (2010). Vammaisuuden kokeminen ja kokemisen vammaisuus. Helsinki: Kehitysvammaliitto.

2009

Kristiansen, K., Vehmas, S. & Shakespeare, T. (Eds.) (2009). Arguing about Disability: Philosophical Perspectives. London: Routledge.

Vehmas, S. & Mäkelä, P. (2009). The Ontology of Disability and Impairment: A Discussion of the Natural and Social Features. In K. Kristiansen, S. Vehmas & T. Shakespeare (Eds.), Arguing about Disability: Philosophical Perspectives. London: Routledge, 42-56.

Ruokonen, F. & Vehmas, S. (2009). Parental Responsibility and the Morality of Selective Abortion Revisited. In T. Takala, P. Herissone-Kelly and S. Holm (Eds.), Cutting Through the Surface: Philosophical Approaches to Bioethics. New York & Amsterdam: Rodopi, 159-168.

Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, U., Savolainen, H. & Vehmas, S. (2009). Erityispedagogiikan perusteet [The basics of special education]. Helsinki: WSOY.

Vehmas, S. (2009). Vammaisuuden ontologia ja politiikka: Realismin ja konstruktionismin väistämätön liitto [The ontology and politics of disability: The unavoidable alliance between realism and constructionism]. Kasvatus 39, 111-120.

2008

Vehmas, S. (2008). Philosophy and Science: The Axes of Evil in Disability Studies? Journal of Medical Ethics 34 (1), 21-23.

Vehmas, S. & Mäkelä, P. (2008). A Realist Account of the Ontology of Impairment. Journal of Medical Ethics 34 (2), 93-95.

2007

Puupponen, H. & Vehmas, S. (2007) Saavutettavuus, esteettömyys ja inklusiivinen koulu – teoreettista tarkastelua [Accessibility and the inclusive school: Theoretical perspectives]. In S. Eskola, L. Metsola, K. Miettinen, L. Piha, M.-L. Rahikkala & U. Ruuskanen (Eds.), Kaikille yhteiseen ammatilliseen oppilaitokseen: Puheenvuoroja esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. Helsinki: Invalidiliitto, 12-15.

2006

Vehmas, S. (2006). Kehitysvammaisuus, etiikka ja sosiaalinen vammaistutkimus [Intellectual disability, ethics and disability studies]. In. A. Teittinen (Ed.), Vammaisuuden tutkimus. Helsinki: Yliopistopaino, 211-236.

2005

Vehmas, S. (2005). Vammaisuus: Johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan. Helsinki: Gaudeamus. [Disability: Introduction to history, theory and ethics].

Vehmas, S. (2005). Erityispedagogiikka, sosiaalinen vammaistutkimus sekä erilaisuuden ja vammaisuuden käsitteellistäminen. In R. Mietola, E. Lahelma, S. Lappalainen & T. Palmu (Eds.), Kohtaamisia kasvatuksen ja koulutuksen kentillä: Erontekoja ja yhdessä tekemistä. Turku: Suomen Kasvatustieteellinen Seura, 125-148.

2004

Vehmas, S. (2004). Dimensions of Disability. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 12 (1), 34-40.

Vehmas, S. (2004). Ethical Analysis of the Concept of Disability. Mental Retardation 42 (3), 209-222.

Vehmas, S. (2004). Sikiöseulonnat ja vammaisten ihmisten syrjintä [Prenatal screening and the discrimination against people with impairments]. Suomen Lääkärilehti 59 (8), 809-811.

Vehmas, S. (2004). Yksilön vai yhteisön vika? Vammaisuus –käsitteen moraalifilosofista tarkastelua [Individual’s or society’s fault? Moral philosophical reflections on the concept of disability]. In V. Karjalainen & I. Vilkkumaa (Eds.), Kuntoutus kanssamme: Ihmisen toimijuuden tukeminen. Helsinki: STAKES, 41-51.

2003

Vehmas, S. (2003). Live and Let Die? Disability in bioethics. New Review in Bioethics 1 (1), 145-157.

Vehmas, S. (2003). The Grounds for Preventing Impairments: A Critique. In M. Häyry & T. Takala (Eds.), Scratching the Surface of Bioethics. New York & Amsterdam: Rodopi, 111-122.

2002

Vehmas, S. (2002). Is it Wrong to Deliberately Conceive or Give Birth to a Child with Mental Retardation? Journal of Medicine and Philosophy 27 (1), 47-63. 

Vehmas, S. (2002). Parental Responsibility and the Morality of Selective Abortion. Ethical Theory and Moral Practice 5 (4), 463-484.

Vehmas, S. (2002). Deviance, Difference and Human Variety: The Moral Significance of Disability in Modern Bioethics. Annales Universitatis Turkuensis B 250.

2001

Vehmas S. (2001). Just Ignore it? Parents and Genetic Information. Theoretical Medicine and Bioethics 22 (5), 473-484.

Vehmas, S. (2001). Assent and Selective Abortion: A Response to Rhodes and Häyry. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 10 (4), 433-440.

Vehmas, S. (2001). Etiikka erityiskasvatuksen ja vammaistutkimuksen perustana [Ethics as the foundation for special education and disability studies]. In M. Jahnukainen (Ed.), Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto, 364-375.

2000

Vehmas, S. (2000). Kehitysvammaisuus, geenitekniikka ja vanhempien moraalinen vastuu [Intellectual disability, gene technology and the moral responsility of parents]. Niin & näin 7 (4), 48-53.

1999

Vehmas, S. (1999). Discriminative Assumptions of Utilitarian Bioethics Regarding Individuals with Intellectual Disabilities. Disability & Society 14 (1), 37‑52.

Vehmas, S. (1999). Newborn Infants and the Moral Significance of Intellectual Disabilities. Journal of The Association for Persons with Severe Handicaps 24 (2), 111‑121.

Vehmas, S. (1999). Onko moraalisesti oikein asentaa sisäkorvakuulokoje? [On the moral justification of cochlear implants] Suomen Lääkärilehti 54 (11), 1464‑1465.