Apurahan maksaminen

Apurahan maksamiseen liittyvät ohjeet ja lomakkeet

S&T -rahaston myöntämät apurahat (tohtorikoulutus, – tutkimushankeapurahat sekä matka- ja koulutusapurahat) maksetaan Helsingin yliopiston palkkojen kautta apurahana.

Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat täyttävät maksatuspyynnön sekä tekevät SAP-järjestelmän matkanhallinnassa matkapyynnön ja matkan jälkeen matkalaskun.

Apurahan saajan tulee jättää hyvissä ajoin ennen apurahan maksatusta S&T -rahaston maksatuspyyntö ja henkilötietolomake puheenjohtaja Pirjo Korvelalle.

Maksatuspyyntö

Henkilötietolomake

Matka-apurahat:

SAP-järjestelmä (HY työsuhteiset)

Matkapyyntö

Matkalasku

Raportointi:
Raportin kansilehti

 

Takaisin Apurahan hakeminen

Päivitetty 24.1.2017