Rahaston hoitokunta

Hakemukset toimitetaan:
Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahaston hoitokunta,
Kasvatustieteellinen tiedekunta,
Kotitalous
PL 8 (Siltavuorenpenger 10),
00014 Helsingin yliopisto

Hoitokunnan puheenjohtaja,
FT Pirjo Korvela 
Kasvatustieteellinen tiedekunta (HY)
Kotitalous
PL 8
00014 Helsingin yliopisto
Puh. 09-19129793
Fax 09-19129780
Matkapuhelin 040-5204020
Sähköposti: pirjo.korvela[at]helsinki.fi

KT Katriina Sulonen,
jäsen
Kotitalousopettajien liitto
varajäsen: KM, Tapani Ervast

Yliopistonlehtori Sari Kivilehto,
jäsen, hoitokunnan varapuheenjohtaja
Kasvatustieteellinen tiedekunta (HY)
Kotitalous
varajäsen: KM, Kristiina Janhonen

Professori Pirita Seitamaa-Hakkarainen ,
jäsen
Kasvatustieteellinen tiedekunta (HY)
varajäsen: Professori Leena Krokfors

Professori Kaija Turkki,
jäsen
Opettajankoulutuslaitos (HY)
Kotitalous
varajäsen: yliopistonlehtori Anne Malin

MMT, Anu Raijas
jäsen
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
varajäsen:Kristiina Aalto
Kuluttajatutkimuskeskus

Marjo Partanen,
sihteeri