Kursinformation – hösten 2017

Kursen Svenska ALMS är avsedd för studerande vid biovetenskapliga, matematisk-naturvetenskapliga och pedagogiska fakulteten.

Närvaro på de två första kursträffarna är obligatorisk:

Biovetenskapliga fakulteten onsdag 6.9 och 13.9 kl 9-12  Vik, A-huset 152B

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten onsdag 6.9 och 13.9 kl 14-17 Exactum DK118.

Pedagogiska fakulteten måndag 11.9 och 18.9 kl 15-18 Kielikeskus ks 307

 

ALMS-filosofi

– Studeranden kan studera ensamma eller i smågrupper. Läraren ger stöd och individuell handledning.

– Autonom inlärning (dvs att man studerar på egen hand, utan obligatoriska föreläsningar) betyder att studerande självständigt planerar sitt arbete, sätter mål, fattar beslut om metoder, samt kontinuerligt reflekterar över sin inlärning.

– Självevaluering och reflektion förbättrar motivationen och leder till större engagemang.

– Också den sociala sidan utvecklas då studerande jobbar tillsammans och använder språket med varandra.

– Svenska ALMS kursen erbjuder studerande friheten att utveckla inlärningsförmågan på så sätt att de kan bli mera självständiga och spontana språkbrukare och lär sig att utveckla språkliga färdigheter även i arbetslivet.

Läs mer i Karlsson, L., Kijsik, F., & Nordlund, J. (1997). From Here to Autonomy. Helsinki: Yliopistopaino. http://www.helsinki.fi/kksc/alms/pdf/FromHeretoAutonomy.pdf