Yliopiston etusivulle | Suomeksi | På svenska | In English

Opintopiiri kokoontuu seuraavan kerran pe 30.3. klo 10-12 – vielä ehdit mukaan!

Taloussosiologian opintopiirin kolmas kokoontuminen pidetään perjantaina 30.3. klo 10-12. Käsittelemme tuolloin Kari Saastamoisen artikkelin pohjalta Adam Smithiä ja hänen teorioidensa suhdetta nykyaikaan. Artikkeli on saatavilla PDF-osiosta.

Opintopiiriin ehtii vielä mukaan, vaikka et olisi päässyt aiemmille kerroille. Tervetuloa kaikki kiinnostuneet!


 

Edellisellä kerralla keskustelimme talouden ja politiikan keinotekoisesta irroittamisesta toisistaan. Irroittamisen taustalta löytyy itseohjautuvien markkinoiden järjestelmä, jossa valtion rooli  pyrittiin pitämään mahdollisimman pienenä.

Keskusteluteemana toimi “Voiko talous muuttua?”, joka sisälsi haasteen päivänpoliittisia keskusteluita kohtaan. Keskusteluissa talous kuvataan usein välttämättömyyksien retoriikan avulla. Käsittelimme mahdollisia muutostilanteita yliopistouudistuksen avulla, joka kuvasi melko hyvin tilannetta, jossa itseisarvoa tuottava asia (=opetus) alistetaan tuotannon keskiöön. Kuinka tiedostettu muutos on ja vastaako muutos lopputulosta?

Kriisiintyminen nousi tärkeään rooliin taloudellisten muutosten toteuttamisessa. On myös sanottu, että lama tervehdyttää taloutta. Kriisiintyminen mahdollistaa laajamittaisia uudistuksia, joista uusi julkisjohtamisen oppi (New public management) toimi esimerkkinä Suomessa 90-luvun suuren laman vanavedessä toteutuneille uudistuksille.

Puhuimme myös hieman Ruotsin asuntomarkkinoista (pimeät asuntomarkkinat) ja  taloustieteellisten mallien paikkaansapitävyydestä.

– Teemu

Yhteenveto ensimmäisestä kokoontumiskerrasta

 

 

 

 

Taloussosiologian opintopiiri saatiin viime perjantaina käyntiin, ja ilmoittautuneita saapui runsaasti paikalle. Johdantokerralla keskustelua käytiin melko yleisellä tasolla opintopiirin sisällöistä ja taloussosiologian luonteesta tutkimusalana.

Monilla osallistujilla kiinnostus opintopiiriä kohtaan liittyi erityisesti siihen, ettei yliopistolla ole tarjolla aiheesta juuri minkäänlaista opetusta. Taloussosiologia nähtiin yleisesti vaihtoehtona tai olennaisena täydennyksenä vallitseville taloustieteellisille tulkinnoille. Useilla oli myös toiveissa oppia ymmärtämään paremmin talouden toimintaa.

Osallistujat mainitsivat myös erityisiä kiinnostuksen kohteitaan taloussosiologiaan  liittyen. Esiin nousevia aiheita voidaan käsitellä opintopiirissä mahdollisuuksien mukaan, ja osallistujat voivat myös itse ehdottaa käsiteltäviä teemoja ja artikkeleita. Kiinnostusta herättivät muun muassa seuraavat aiheet:

– taloussosiologian jatkumo klassikoista nykypäivään
– Adam Smith
– itävaltalainen koulukunta
– kannustimet
– asuntomarkkinat: talousnäkökulma asumisen tutkimukseen
– sosiaalinen eriarvoisuus
– talouden ja vallan kytkös
– vaihtoehtoisten talousjärjestelmien mahdollisuus
– talous ja globaali oikeudenmukaisuus
– toimijuus ja valinnan problematiikka
– hyvinvointi

Opintopiirin järjestävät lupautuivat pitämään alustuksen toisella kokoontumiskerralla. Tuolloin lukemistona on Talous ja yhteiskuntateoria -kirjan ensimmäinen luku, joka ilmestyy sivulle pdf-muodossa tämän viikon aikana.

Opintopiiri kokoontuu seuraavan kerran perjantaina 9.3. klo 12-14 U35:n seminaarihuoneessa (3.krs). Mukaan ehtii vielä hyvin, vaikka et syystä tai toisesta olisi päässyt aloituskerralle.

Kiitos innokkaille osallistujille ja nähdään ensi viikolla!

Tervetuloa talousosiologian opintopiiriin!

Taloussosiologian opintopiiri alkaa viikolla 8. Näiltä sivuilta löydät alustavan aikataulun ja kirjallisuuslistan, joita päivitetään kevään mittaan.

Päivitetty 13.02.2012:

Opintopiirin suosio yllätti kaikki odotukset ja olemme nyt sulkeneet e-lomakkeen. Emme valitettavasti pienillä resursseillamme voi ottaa enempää ilmoittautumisia vastaan!