Heta Tarkkala

e-mail: heta.tarkkala (at) helsinki.fi / heta.tarkkala (at) uef.fi

twitter: @htarkk

Project Researcher, Department of Social Sciences, University of Eastern Finland

Doctoral Student, M. Soc.Sci, Department of Social Research, University of Helsinki

 

Current work & projects:

Picture 074My current PhD-project contributes to the understanding of the promissory nature of biomedical research and the particularities about its relationship to care and innovation activities in Finland through analyzing the emerging field of biobanking. I will analyse why biobank research infrastructures are being built and how they connect to the society through expectations and visions of the future. What kind of knowledge production do they promote?

My study will provide knowledge of the ways how the prospective art of biomedical research, and thus knowledge production, is organized through biobanks in new ways. I will finish my PhD by the end of the year 2018.

2016-2017 I work as a project researcher at the University of Eastern Finland in the project: “Good(s) for Health – Personalized health services and flexible appropriation of bioinformation”, funded by Academy of Finland. I  concentrate on how biobanks are utilized in the development of personalized cancer treatments.

2012-2015 I worked in a 3-year project funded by the University of Helsinki. The project was called:  “University-Society Relationship and Institutions of Research Collaboration.”  I am also part of the Biomedicine in Society (BitS) research platform directed and convened by prof. Ilpo Helén, who is also the supervisor of my work. I have also visited Univeristy of Vienna in 2013 and I will visit University of Copenhagen 2017.

See the list of my publications and presentations here.

Interests

STS, biobanks, biobanks & publics, translational medicine, personalized medicine, cancer research, data-driven medicine, health data, data quality, future, expectations, imaginaries, experimentality.

 

_____________________________________________________________

 

HETA TARKKALA

e-mail: heta.tarkkala (at) helsinki.fi / heta.tarkkala (at) uef.fi

Projektitutkija, yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto.

Tohtorikoulutettava, VTM, sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto

Opettaja, aikuiskoulutukseen suuntautuneet opettajan pedagogiset opinnot, Helsingin yliopisto 2009-2011. Yhteiskuntaopin, elämänkatsomustiedon ja filosofian aineenopettaja. Suoritan opintoja saadakseni aineenopettajapätevyyden myös psykologiassa.

Projektit

Väitöskirjatutkimuksessani kiinnitetään huomio erityisesti siihen, miten 2010-luvun alkuvuosina toteutunut biopankkien perustaminen osaksi suomalaista lääketieteellistä tutkimusinfrastruktuuria ja sairaanhoitoa käyttää voimanaan sekä lääketieteen lupauksia että väitettä hoidon, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan uudenlaisesta yhteydestä. Analysoin, miksi biopankkeja tuodaan biolääketieteellisen tutkimuksen infrastruktuureiksi juuri nyt ja miten ne kytkeytyvät yhteiskuntaan erityisesti niiden julkilausumien odotusten, lupausten ja tulevaisuudenvisioiden kautta. Väitöskirjani käsikirjoitus valmistuu vuoden 2018 aikana.

2016-2017 työskentelen projektitutkijana Itä-Suomen yliopistossa. “Good(s) for Health – Personalized health services and flexible appropriation of bioinformation” – hankkeessa keskityn erityisesti siihen, miten biopankkeja hyödynnetään yksilöllisten syöpähoitojen kehittämisessä. Työhöni kuuluu myös opetusta

Vuosina 2012-2015 työni oli osa Helsingin yliopiston rahoittamaa “University-Society Relationship and Institutions of Research Collaboration” -projektia. Lisäksi syksyllä 2013 vierailin Wienin yliopistossa ja 2017 tulen vierailemaan Kööpenhaminan yliopistossa.

Listan tieteellisistä esitelmistä ja julkaisuistani löydät täältä.