Yhteystietoja

Tasa-arvoasioihin liittyviä yhteystietoja:
Mikäli koet epätasa-arvoista kohtelua etniseen tai kansalliseen alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, seksuaaliseen suuntautumiseen tai mihin tahansa muuhun ominaisuuteen liittyen, sinun ei pidä jäädä tapahtuneen kanssa yksin. Erilaisissa häirintätapauksissa voit ottaa yhteyttä seuraaviin tahoihin:

Yhteiskuntahistorian laitoksen opiskelijatasa-arvovastaavat vuonna 2016:

  • Polho ry: Maria Liikamaa / maria.liikamaa@helsinki.fi
  • Taso ry: Mea Lakso / mea.lakso@gmail.com

Yhteiskuntahistorian opiskelijoiden häirintälomake:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/29703/lomake.html

Kannunvalajien opiskelija-yhdenvertaisuusvastaava vuonna 2016:

  • Heidi Ahola/ heidi.ahola@helsinki.fi

Kannunvalajien häirintälomake:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/67304/lomake.html

HYY:n häirintäyhdyshenkilöt:

  • Katja Långvik (asiantuntija (toimeentulo, kansainväliset opiskelijat)), katja.langvik (at) hyy.fi tai +358 (0)50 543 9608
  • Ville Sinnemäki (toimistosihteeri, jäsenpalvelut), info (at) hyy.fi.fi tai +358 50 551 6146
  • hairintayhdyshenkilo (at) hyy.fi

– Yliopiston tasa-arvovastaava Terhi Somerkallio: tasa-arvovastaava (at) helsinki.fi
– Kun häirintä liittyy opetukseen tai ohjaukseen (edellä mainittujen tahojen lisäksi voit ottaa yhteyttä seuraaviin)
– Yhteiskuntahistorian laitoksen johtaja Matti Peltonen: matti.peltonen@helsinki.fi
– Yhteiskuntahistorian laitoksen tasa-arvovastaava Matleena Frisk: matleena.frisk@helsinki.fi

Leave a Reply