Tenttiarkisto

Tenttiarkistoon kerätään tiedekuntatenttien sekä luentokuulustelujen kysymyksiä opintoja ja nopeaa valmistumista silmällä pitäen. Löydät aikaisemmat kysymykset kyseisen opintojakson omalta sivulta. Kysymykset voi lähettää IT-vastaavalle sähköpostiosoitteeseen Janne.Kahkonen@helsinki.fi. Muista myös merkitä, aiheeksi ”TENTTIARKISTO”, sekä viestiin mitä opintojakson kirjaa kysymys koskee.

 

Vuonna 2014 toteutetun tutkintouudistuksen jälkeen tenttiarkisto on uusien kurssien osalta luonnollisesti varsin vaatimaton.

Yhteiskuntahistorian perusopinnot

 

Talous- ja sosiaalihistorian aineopinnot

Talous- ja sosiaalihistorian maisteriopinnot

 

 

 

 

Leave a Reply