TSH205f Väestöhistoria

1. Eurooppalaisten siirtolaisuus 1800-luvulla. Miksi ja minne Euroopasta lähti
siirtolaisia 1800-luvun kuluessa? (Spellman)

2. Pohdi väestön muutoksen ja taloullisen kasvun yhteyttä. (Livi-Bacci)

3. Selosta väestönryhmien välisiä kuolleisuuseroja. (Suomen väestö)”