YH103 Yhteiskunnan rakenteet ja elinolot

Jokinen, Kimmo ja Saaristo, Kimmo: Suomalainen yhteiskunta.

 • Miksi hyvinvointiyhteiskunnan on toistuvasti sanottu olevan kriisissä viime vuosikymmeninä?
 • Mitä Jokinen ja Saaristo tarkoittavat kirjoittaessaan kansallisista identiteeteistä ja toisaalta tarinoista, joita kansakunnasta kerrotaan?
 • Mitä Jokinen ja Saaristo tarkoittavat kirjoittaessaan populaarikulttuurista “kansan palveluksessa”?

Peter N. Stearns & Herrick Chapman : European Society in Upheaval. Social history since 1750

 • Väestönkasvu muutosvoimana?
 • “Tehtaan varjossa vai valossa?” Työläisten elintaso teollistuvassa yhteiskunnassa?
 • Kaupunki ja sen luokkarakenne esiteollisessa yhteiskunnassa.
 • Maatalousväestö kypsässä teollisuusyhteiskunnassa.
 • Maatalouden muutos 1800-luvun Euroopassa?
 • Miten kaupungit kehittyivät teollistumisen alkuvaiheessa – miten niiden merkitys, toiminta ja asukkaat muuttuivat?
 • Mitkä olivat “keskiluokan nousun” keskeiset piirteet?

Risto Alapuro : Suomen synty paikallisena ilmiönä 1890–1930

 • Vertaile vuosien 1905-07 ja 1917-1918 kriisejä Suomessa.Mikä niitä yhdisti ja mikä erotti?
 • Pienviljelijäliikkeen nousu Huittisissa?
 • Lapuan liike Huittisissa?
 • Miten rahvas politisoitui Huittisissa vuosina 1905-1907?
 • Lapuan liike ja aiempien vuosikymmenten poliittinen perintö?
 • Miksi poliittisten oikeuksien laajeneminen yhdisti eikä niinkään erottanut köyhiä Suomessa?
 • Mitkä olivat Huittisten meijerikahakan taustalla olevat syyt ja millaisia välittömiä seurauksia sillä oli?

Leave a Reply