TSH305c Kulutusyhteiskunnan synty

1.Pohdi suomalaisten siirtymistä sodan jälkeisestä sääsätmiskulttuurista kulutusyhteiskuntaan (Pantzar)

2.Miten yleinen suhtautuminen nuorten naisten kauneudenhoitoon ja ehostukseen muuttui Ruotsissa vuosina 1900-1960? Erittele muutoksen taustalla olleita yhteiskunnallisia tekijöitä. (Söderberg)

3.Pohdi kirjan perusteella miten kulttuuri (elokuvat, kirjallisuus) ilmentää kulutusyhteiskunnan muotoutumista. (Rossa)

4.Miten kulutus ja sen kehittyminen vaikuttivat eri kansallisuuksien ja etnisten ryhmien sulautumiseen ja sopeutumiseen USA:n kansalaisiksi vuosina 1900-1930? (Cross)

Leave a Reply