TSH204b Työ ja kulutus

1. Luonnehdi Tamperetta suomalaisena 1800-luvun teollisuuskaupunkina. Mitä erityistä ja
mitä yhteistä muiden teollisuuskeskusten kanssa sillä oli? (Haapala)

2. Työsuojelun kehityksen tärkeimmät virstanpylväät 1900-luvulla. (Parikka toim.)

3. Suomalaisen 1970-luvun keskeiset uudet ilmiöt kulutuksessa? (Sarantola-Weiss)