Ympäristöohjelma

Taso Ry pyrkii toimimaan ympäristöystävällisesti ensisijaisesti kiinnittämällä huomiota pieniin arjen toimintamalleihin. Kestävän kehityksen periaate ei ole vain erillinen sektori järjestölle vaan sen on sisällyttävä kaikkeen, mitä Taso Ry tekee. Ympäristöasioista on vastuussa Taso Ry:n ympäristövastaava Mea Lakso, mutta koko hallituksen edellytetään toimivan kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti.

Kierrätys ja paperijäte

Turhaa tulostamista ja kopioimista vältetään. Silloin kun tulostaminen on kuitenkin tarpeellista, tulostetaan kaksipuolisesti ja mahdollisimman tiiviisti. Tapahtumien ja juhlien jäljiltä jääneet roskat lajitellaan tavallisiin ja biojätteisiin. Pullot ja pahvit eritellään muusta jätteestä ja ne kierrätetään pullonpalautuksen ja pahvinkeräyksen avulla. Kertakäyttöastioita ei käytetä ja muutenkin kertakäyttöhyödykkeiden käyttö pyritään minimoimaan. Tapahtumien ruoissa ja juomissa suositaan luomu-tuotteita ja mahdollisimman lähellä tuotettuja elintarvikkeita.

Tiedotus

Tietoisuutta ympäristöystävällisestä toiminnasta ja asiaan liittyvistä tapahtumista pyritään välittämään ensisijaisesti yhteiskuntahistorian opiskelijoiden sähköpostilistan avulla. Tason ympäristöohjelman voi lukea myös järjestön kotisivuilta.

Hankinnat

Hankintoja tehdessä Taso Ry pohtii, ovatko ne aivan välttämättömiä ja on valmis maksamaan tietyin varauksin enemmän ympäristöystävällisistä vaihtoehdoista. Lainaaminen ja vuokraaminen ovat usein sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta parhaimmat toimintatavat. Vuosijuhlalahjoiksi ei anneta hyllyn perälle joutuvaa rihkamaa vaan joko oikeasti tarpeellisia hyödykkeitä tai esimerkiksi World Visionin kautta lahja kehitysmaahan. Noin yleisesti ottaen hallitus preferoi immateriaalisia lahjoja. Vuoden 2008 ekotiistain tuotoilla on tuettu WWF:n Itämeriohjelmaa.

Leave a Reply