Tavoitteet

Projektin toiminnot jakautuvat karkeasti kolmeen:

Kolmen toimintavuoden aikana projektissa mm.

 • kehitetään ja toteutetaan aluekehityskysymyksiin erikoistunut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijakoulutus;
 • kehitetään yhtenäinen EU -rahoitusta hakevien projektien arviointi- ja seurantamenetelmä rahoittajaviranomaisten käyttöön;
 • toteutetaan sukupuoli- ja ihmisvaikutusten arvioinnit mm. maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin;
 • kehitetään yhtenäinen EU-rahoitusta hakevien hankkeiden sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen arviointimenetelmä rahoittajaviranomaisten käyttöön;
 • toteutetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia ja toimintakulttuurien kehittämisprosesseja eri toimintaympäristöissä;
 • kehitetään toimintatapoja ja -ympäristöjä;
 • tuetaan alueellisia verkostoja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistyössä;
 • toteutetaan koulutusta ja tasa-arvosisältöisiä tapahtumia eri puolilla Suomea yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa;
 • kerätään maakuntakohtaista tasa-arvotietoa;
 • edistetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädännön sekä aluekehityslainsäädännön edellyttämän tasa-arvo-osaamisen ja -edustuksen toteutumista;
 • tuotetaan selvityksiä, kartoituksia ja julkaisu

 

eu+vipu_300pxx