Etusivu

 

English pages

Tarja Tolonen
Yliopistonlehtori, (lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tutkimus)
VTT, Dosentti

 

Aloitin yliopistolehtorin toimessa 2.9. 2013 ja lehtoraatin erityisala on lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tutkimus. Opetan lapsiin ja nuorisoon liittyviä kursseja, vastaan Lapsuuden ja nuorisotutkimuksen opintokokonaisuudesta (ks. opetussivu) ja ohjaan alan väitöskirjoja ja muita opinnäytetöitä.  Opetan SOSNETissa eli sosiaalityön yliopistokoulutuksen yksiköiden muodostamassa yhteistyöverkostossa (ks. linkki) lapsiin ja nuoriin ja perheisiin keskittyvässä erikoistumiskoulutuksessa. Samoin opetan YUNETissa, joka on nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto (ks. linkki). Moderoin myös sosiaalitieteen laitoksella alkanutta Lapsi- ja nuorisotutkimuksellista tutkijaverkostoa. Jos kiinnostut, ota yhteyttä sähköpostiini.

Taustaa taaksepäin

2011-2013 toimin nuorisoalan organisointi ja hallinnointitehtävissä Nuorisotutkimusverkostossa erikoissuunnittelijana (2010-2011) sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksikössä (2011-2013).  Olen toiminut yliopistotutkijana sosiologian laitoksella vuoteen 2010 saakka ja tehnyt nuorisotutkimusta mm. koulutuksen, siirtymien, syrjäytymisen, tilallisuuden ja vapaa-ajan teemoista.  Mielenkiintoni ovat lisäksi liikkuneet punkissa, tyttökulttuureissa (tein pro gradu -työn tyttöjen hevostallikulttuurista) sekä koulutustutkimuksessa ja naistutkimuksessa.  Väitöskirjani käsitteli koulumaailmaa nuorten näkemänä (Tolonen 2001). Viimevuosina olen tutkinut myös nuorten sosiaalisia ja tilallisia siirtymiä sekä menestymisen, pärjäämisen ja syrjäytymisen kysymyksiä. (Ks. lisää tutkimusprojekteista ja julkaisuista). Lisäksi tutkimusintressini ovat liittyneet yhteiskuntaluokkaan ja kulttuuriin Suomessa sekä nuorten elämäntapaisuuteen ja vapaa-aikaan (ks Tolonen 2008).

Viimeaikaisimmat kiinnostuksen kohteeni liittyvät nuoriin ja instituutioihin ja syrjäytymisen kysymyksiin. (ks. uusin projekti).