Digiloikka, digimaraton vai pikemminkin digiytyminen?  

Kuuntele Helsingin yliopiston verkko-opetuksen koordinaattorin Mikael Kivelän pohdintoja digitalisaatiosta ja siihen liittyvistä termeistä.

Kivelä toteaa digiloikan ja -maratonin käsitteiden olevan riittämättömiä kuvaamaan sitä monitahoista prosessia, jota koulun digitalisaatioon liittyy. Hän ehdottaa näiden rinnalle digiytymisen käsitettä, joka kuvaa “digitaalisuuteen kiteytymistä eli digitaalisten laitteiden ja palvelujen ynnä niiden käyttäjien sopeutumista toinen toisiinsa”. (Esityksen kesto on 3:19 min.)

 

TOTEEMI-hankkeen aloitusseminaari Haaga-Heliassa

TOTEEMI-hankkeen aloitusseminaari pidettiin Haaga-Heliassa 12.10.2017. Päivä oli erittäin antoisa! Seminaarin aluksi kuultiin mielenkiintoisia alustuksia muun muassa koulutuksen ja työelämän vuorovaikutteisuuden vahvistamisesta (esitykset ovat luettavissa Toteemin-verkkosivuilta). Iltapäivällä osahankkeet esittelivät omia organisaatiokohtaisia suunnitelmiaan. Lisäksi pohdittiin tapoja vahvistaa tutkimusta ja yhteistyötä myös eri osahankkeiden välillä.

Askelmerkit näkyväksi: toteutussuunnitelman laadintaa Helsingin yliopistolla

TOTEEMI-hankkeen konsultoinnista vastaava asiantuntija Kimmo Mäki vieraili Siltavuorenpenkereellä syyskuun alussa. Konsultaatio-tapaamisessa keskusteltiin laajoista, koko hanketta ohjaavista tavoitteista sekä laadittiin Helsingin yliopiston osahankeen toteutussuunnitelma.

Tapaaminen oli hedelmällinen ja konkretisoi tulevaa työskentelyä. Syksyn 2017 osalta osahankkeemme tavoitteet liittyvät muun muassa digitalisaation ja oppimisen välistä yhteyttä tarkastelevan tutkimuksen kartoittamiseen sekä yhteistyömuotojen rakentamiseen.

Tästä on hyvä jatkaa!

Toteemi-hankkeessa luodaan tehostettuja rakenteita ja toimintatapoja vahvistamaan korkeakouluopiskelijoiden työmarkkinoille kiinnittymistä sekä työllistyvyyttä.

Helsingin yliopisto on mukana Toteemi-hankkeessa, joka toteutetaan 16 ammattikorkeakoulun sekä kahden yliopiston yhteistyönä vuosien 2017–2019 aikana. Hanketta koordinoi Haaga-Helia, ja sen rahoittajana toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö.

DigiToteemi-osahankkeen tavoitteet liittyvät  oppimisympäristöjen modernisointiin ja uusien pedagogisten ratkaisujen hyödyntämiseen tutkimusperustaisesti. Osatoteutuksessa tutkitaan, miten digitalisaatio edistää oppimista ja miten se purkaa opiskelun esteitä. Tämän ohella selvitetään, millaista digitaalista osaamista opettajalta työelämässä edellytetään. Tavoitteena on tukea opettajaksi valmistuvien sujuvia valmiuksia siirtyä työelämään, jossa digitalisaation mahdollisuuksiin kohdistetaan suuria odotuksia.

Lisätietoa hankkeesta: Toteemi-hankkeen verkkosivut

Yhteystiedot: (Helsingin yliopiston osahanke)

Leila Pehkonen, osahankkeen vastuullinen tutkija, yliopistolehtori (leila.pehkonen@helsinki.fi)

Vilhelmiina Harju, tohtorikoulutettava                           (vilhelmiina.harju@helsinki.fi)