Kääntämisen ja monikielisen viestinnän koulutusohjelma

Kääntämisen ja monikielisen viestinnän koulutusohjelma on maisteriopinnot käsittävä kokonaisuus. Koulutusohjelmasta valmistuu monipuolisia käännös- ja tulkkausviestinnän sekä käännösteknologian asiantuntijoita. Opinnot valmentavat kääntäjän ja tulkin ammatteihin mutta myös monikielisen ja kulttuurienvälisen viestinnän asiantuntijaksi.

Helsingin yliopiston vahvuudet kääntäjien ja tulkkien koulutuksessa:

  • laaja kielivalikoima
  • käännösteknologia
  • mahdollisuus opiskella suomea sekä kääntäjän ja tulkin A- että B-työkielenä (suomi äidinkielenä ja suomi toisena tai vieraana kielenä)
  • vahva terminologian osaaminen
  • panostus oikeusalan kääntämiseen ja tulkkaukseen

Kääntämisen ja monikielisen viestinnän koulutusohjelmassa pääaineena on englannin, saksan tai venäjän kääntäminen tai ranskalainen filologia (kääntäjälinja) tai käännöstiede. Käännöstieteen pääaineopinnot painottuvat käännösteknologiaan. Kieliparin toinen kieli on suomi, joka on ensisijaisesti A-työkieli, mutta se voi olla myös B-työkieli. Koulutusohjelman opintojaksot ovat soveltuvin osin tarjolla myös puolan, latvian, liettuan, tšekin, unkarin ja viron kielen kääntämisen opiskelijoille näiden aineiden tutkintovaatimuksista ilmenevällä tavalla.