Vuoden opettaja, ryhmäopettajat ja luennoitsija valittu!

LKS valitsi, perinteitä kunnioittaen, vuoden opetushenkilön, ryhmäopettajan sekä luennoitsijan. Opiskelijoiden perustelut valinnoille olivat mukavaa kuultavaa: ansaitusti kukat ja todistuksen saivat Kimmo Kontula, Erik Qvist ja Marjukka Myllärniemi.

Lisäksi dekaani palkitsi syventävistä tutkielmista kaksi opiskelijaa ja kunniaa saivat myös ansaitusti erikoistumiskoulutuksen osalta kolme opettajaa: Kannelmäen terveyskeskukselta, Kätilöopistolta sekä Laakosn sairaalan sisätaudeilta.

On aina yhtä hienoa huomata, että hyvästä opetustyöstä palkitaan. Ja kuten LKS:n puheenjohtaja totesi, onneksi on näitä opettajia, jotka ovat todella läsnä, esimerkkinä opiskelijoille ja näkevät vaivaa opetuksen suhteen.

KL-opinnot eilen, tänään, huomenna – tilaisuus 10.2.2010

Kasvaminen lääkäriksi opintokokonaisuuden, sateenvarjon, alle asettuvat opintojaksot läpikäytiin aina historiasta nykypäivään reilussa kahdessa tunnissa keskiviikkoiltapäivänä.

Ihan ensimmäiseksi nostettiin pohdintaan nimi: kuvaako Kasvaminen lääkäriksi opintokokonaisuuden nimi “itseään”. Tukevatko opetettavat sisällöt lääkäriksi kasvamista kuten toivomme? Olemmeko kasvattamassa vai toivommeko, että kasvetaan?

KL -sateenvarjon alle vaikuttaa asettuvan monta keskeistä aihealuetta lääkärin työssä: vuorovaikutus, etiikka, lainsäädäntö, perusterveydenhuolto, EBM sekä uusimpana pienenä pätkänä monikulttuurisuus. Toiveina yleisöstä nostettiin esiin myös lisäksi moniammatilliset työyhteisöt ja vuorovaikutus tai ylipäätään työskentely niissä. 

Paikalla oli nelisenkymmentä osallistujaa, joista opiskelijoita oli oikein mukava joukko. Ja monia hyviä huomiota esitettiinkin, puolin ja toisin.

Moodle-kursseja Meilahdessa

moodle
Nyt on hyvä tilaisuus osallistua Moodle-verkko-oppimisympäristön peruskurssille Meilahden kampuksella. Opetusteknologiakeskus tulee kouluttamaan tiedekuntamme väkeä kahtena peräkkäisenä keskiviikkona maaliskuussa. Ensimmäinen koulutusiltapäivä käsittelee perustoimintoja, jälkimmäinen koulutus on ns. workshop, jonne opettajat voivat saapua oman rakenteilla olevan Moodle-kurssinsa kanssa.

Moodle on monipuolinen työkalu, jolla voidaan toteuttaa sähköisiä tenttejä, sen kautta opiskelijat voivat palauttaa tehtäviä tai opettaja voi jakaa kurssin materiaaleja suljetussa ympäristössä.

PERUSKURSSI:

Ajankohta: 10.03.2010 – 10.03.2010 klo 13.15-16.00
Paikka: Biomedicum, Haartmaninkatu 8, P-kerroksen ATK-luokka
Kohderyhmä: Opetushenkilöstö (paikkojen riittäessä kurssille voidaan ottaa myös muuta henkilökuntaa)
Esitietovaatimukset: Liikkeelle lähdetään alkeista, joten aikaisempaa kokemusta Moodlesta ei tarvita.
Sisältö: Moodle tutuksi opettajille -kurssilla luodaan yleissilmäys Moodleen yhden iltapäivän aikana. Osallistujat tutustuvat Moodlen käyttöliittymään ja eniten käytettyihin ominaisuuksiin, ja pääsevät aloittamaan oman kurssialueen rakentamista.
Kouluttaja: Verkkopedagogiikan asiantuntija Anni Rytkönen

WORKSHOP:

Moodle tutuksi -kurssin jälkeen järjestetään 17.3.2010 klo 13.15-16.00 Meilahdessa Moodle-workshop, jossa rakennetaan ohjatusti omaa Moodle-kurssia.

ILMOITTAUTUMISET:

Ilmoittautuminen: Alman kautta Henkilöstökoulutusjärjestelmässä https://alma.helsinki.fi/doclink/105727

Yliopiston strategia Meilahdessa 29.1.- Huipulle ja yhteiskuntaan!

Yliopiston rehtori Thomas Wilhelmsson jatkoi viime vuonna luotua perinnettä kiertää kampuksia tiedottamassa keskeisistä asioista. Tällä kertaa kyseessä oli yliopiston strategian “kick off” -tilaisuus.

Tilaisuuden aikana läpikäytiin lyhyesti strategian painopisteet, yliopiston taloutta, yliopistolaitoksen haasteita, Helsingin yliopiston sijoittumista erilaisilla ranking listoilla sekä tulevaisuuden keskeisiä teemoja. Visuaalisesti kauniin kaarevasta Kaisa -oppimiskeskuksesta, joka valmistuu vuonnan 2012, näimme myös ensi silmäyksen.

Kaikkien näiden asioiden lomassa rehtori muistutti useaan otteeseen siitä keskeisimmästä: henkisestä pääomasta, eli fiksujen ihmisten tärkeydestä yliopistolle, sen toiminnan jatkumiselle ja toiminnassa menestymiselle.  Muistutus kieltämättä lämmitti mieltä vilpoisessa luentosalissa.

Perehdytys: Ihmiseltä ihmiselle eli perehdyttäjäfoorumin 19.1.2010 kuulumiset

Yliopiston perehdyttäjäfoorumi järjestäytyi ensi kertaa kuulemaan ja keskustelemaan palautteen annosta perehdyttämisessä.

Tapaamisen aluksi Kiira Ukkonen muistutti, että rekrytointi ja sitä seuraava perehdyttäminen on aina suuri sijoitus: 60% yliopiston menoista kuluu henkilöstökuluihin.

Päivi Kupiaksen asiantuntijaluento Kannustavasta ja ohjaavasta palautteesta perehdyttämisessä antoi ajateltavaa palautteenannosta yleisemminkin. Kenellä on valta ja vastuu esimerkiksi palautteen annon erilaisilla vaatimustasoilla (arjen palaute, puheeksi ottaminen ja varhainen puuttuminen)? Läpikävimme Satu Berlinin (2008) väitöskirjatyössä esitettyjä palautetyyppejä, samoin kuin Fisherin ja Feryn (2009) palautelajeja. 

Vuorovaikutus, luotettavuus ja tätä kautta syntyvä luottamus ovat palautteen annon keskiössä. Luottamuksen rakentaminen usein kestää, mutta sen voi toisaalta menettää hetkessä. Kolme, tai oikeastaan neljä, K:ta on syytä pitää mielessä vuorovaikutustilanteissa: Kuuntele, Kuule, Kysy, Kuule ja Kerro.

Osaamistavoitteet vai oppimistulokset? Ja AHOT

Oppimisesta osaamiseen -seminaarisarjan 3.12. Helsingissä pidetyn seminaarin aiheena oli osaamistavoitteiden määrittely yliopisto-opetuksessa. Englanniksi aiheesta puhutaan learning outcomes -käsitteellä, mutta suomennoksissa köyttä vedetään kahden kahden käsitteen, oppimistulosten ja osaamistavoitteiden välillä.

Aamu alkoi Anneli Airolan puheenvuorolla aikuisopiskelijan ohjauksen kehittämisestä. Puheenvuorossa vakuutettiin, että resurssien panostaminen opiskelijoiden ohjauksen maksaa itsensä takaisin, usein moninkertaisena.

Anneli Airolan puheenvuoro jatkui englantilaisen Anita Walshin esimerkeillä learning outcomien kirjoittamisesta. Keskusteluissa nousi esiin muun muassa se, tulisiko opiskelijoiden osaamistavoitteiden/ oppimistulosten kuvata minimitasoa (=mitä vaaditaan jotta pääsee läpi) vai ihanteita.

Monia muitakin huomioita – ja ristiriitaisiakin ajatuksia – heräsi päivän aikana: näistä voit lukea tarkemmin muistiinpano-osuudesta.

Videot sopivat hyvin virtuaalipotilaisiin

Marraskuun virtuaalitapauksessa käytettiin uudenlaista toteutusta, jossa sen laatinut ortopediopettaja demosi olkanivelen toiminnallisia testejä lyhyinä videoina (20-30 sek) ja samalla myös opetti diagnostiikkaa.
Tapaus sisälsi kuusi opettajan itse tavallisella taskukameralla tuottamaa digivideota. Opiskelijoilta pyydettiin palautetta joista lähes kaikki olivat kiittäviä, erityisesti videoiden osalta (palautetekstit viestin lopussa). Teknisiä ongelmia videoiden katselussa ei ollut.
Lyhyinä videoina käytettäväksi sopivat erinomaisesti mm. toiminnalliset kliiniset testit vaikkapa neurologiassa, fysiatriassa tai ortopediassa kuten nyt tehtiin.

Vaihtoehtoja seminaariesitysten PowerPoint-maratoneille

Osallistuin keskiviikkona Virtuaalikorkeakoulupäiville ja näin elämäni ekat Pecha Kucka -esitykset. Pecha Kucha (ääntämisohje) on uusi PowerPoint-slidejen esittämiskonsepti, joka perustuu 20 x 20 -kaavaan. Esityksen 20 diaa käydään läpi siten, että kuhunkin diaan käytetään aikaa 20 sekuntia. Esityksen kokonaiskestoksi muodostuu tällöin 6 minuttia 40 sekuntia. Loppu aika on tarkoitettu käsitykseni mukaan keskustelulle.

Esitysrintamalla tapahtuu aika-ajoin uudistuksia ja Pecha Kucha taitaa olla uusista tempuista tuorein. Edellinen uutuus oli esitysten aikana käytössä olevat backhannelit (Twitter, Qaiku), joiden edeltäjänä taisivat olla minimaalisen määrän tekstiä sisältävät, parhaimmillaan metaforiset diat. Muoteja tulee ja menee. Asia selvästikin kiinnostaa ja tänä syksynä keskustelua onkin käyty kiivaasti siitä millainen on hyvä esitystapa.

Itse käytin omassa esityksessäni ensimmäistä kertaa vuorovaikutteista esitystapaa. Pyysin esityksen alkuvaiheilla osallistujia esittäytymään naapurilleen ja kertomaan millaiset ovat omat sidosryhmät ja missä sijaitsee lähin kollega. Tarkoituksena oli saada kuulijat itse pohtimaan mitä “vertainen” tarkoittaa oman työnteon kannalta. Aloittelijana en tietenkään muistanut ottaa aikaa, joten en tiedä ehtivätkö keskustelevien parien molemmat puolet kertoa omista vertaisistaan. Silti oli hienoa havaita, että keskustelu käynnistyi vilkkaasti heti ja toivon että pieni termin purku osallisti ja jäsensi kuulijoiden ajatuksia.

Minusta on erittäin tervetullutta ottaa välillä käyttöön erilaisia esitystapoja ja pyrkiä aktivoimaan paikallaolijoita. Toki esittäjävetoiset asiantuntijaluennot ovat paikallaan, mutta esityksen voisi myös rakentaa siten, että yleisössä piilevää potentiaalia hyödynnettäisiin – Pecha Kucha saa ihmiset ainakin miettimään esityksen, diojen ja keskustelun suhdetta.

Sama teksti on julkaistu myös Marjan blogissa.

Scopus – järeä tietokanta

Tietokanta Scopus on tieteellisen tiedonhakijan työkalupakissa rotevansorttinen sorkkarauta joka sopii vaikkapa tilanteeseen jolloin Medline-haku vetää vesiperän. Tietysti ensin tarkistat että olivatko hakutermit kohdallaan mutta jos kaikki on ollut hakutekniikassa kuosissaan voi seuraavana koettaa harpata eteenpäin Scopusta käyttäen. Se kattaa muhkeasti suuremman joukon tiedesarjoja (>18000 kpl) kuin Medline ja laajasti eri tieteenalueilta. Silloin voi tuollaisesta em. vaikeasti ratkaistavasta tiedonhausta voi koettaa vaikka väkisin vääntää ulos osumia joilla taas sitten pääsisi eteenpäin.

http://www.scopus.com/

Scopus näyttää olevan parhaillaan Terkon kautta kokeilukäytössä ja nyt sitä pääsee hyvin siis koeponnistamaan. Hakuosumista on linkitys siten että kokoteksteihin pääsee toiminnolla ‘View at Publisher’ edellyttäen että HY:ssa on oikeudet tarjolla ko. julkaisusarjaan.

Lisätietoja Scopuksesta: http://www.info.scopus.com/detail/facts/

http://blogs.helsinki.fi/terveystieteidenkeskuskirjasto/2009/10/14/terkon-asiakkailla-mahdollisuus-koekayttaa-scopus-tietokantaa/

Ota hyöty irti – sata laatukurssia verkossa

Opetusteknologian ja tietotekniikan piirissä toimiville on avattu verkossa aarrearkku. OnlineCourses.org on laatinut listan josta löytyy sata verkon huippukurssia, joilta voi opiskella laajalla repertuaarilla tietoteknikkaa. Tuottajina ovat nimekkäät korkeakoulut, kuten MIT, OpenUniversity yms.

Kursseja on monessa muodossa, osassa aineistoja on runsaasti hyvin editoituja videoluentoja  ja vuorovaikutteisia tehtäviä. Pelkkää liitetiedostojenkkaa siis ei ole tarjolla tyyliin “Read these 200 PDF-files to learn more about blaa blaa blaa.”

Listan alkuakaan ei opettajan pidä säihkähtää vaikka voi alkaa tökkimään kun näkee otsikon “Computer Science and Engineering”. Kannattaa ronkkia listaa alas josta löytyy eLearningin kannalta herkkupaloja erityisesti kappaleista ‘Technology in Education’ ja ‘Web’. Muista kappaleista löytyy mm. kursseja Flash-ohjelmoinnista ja hyvän käyttöliittymän kehittämisestä
Tämän blogikirjoituksen loppukaneetti lienee yhtä yllättävä kuin kympin uutisten alkamisajankohta: mistä löydän sen aikaresurssin että pääsen noita oppiherkkuja hyödyntämään….

http://www.onlinecourses.org/2009/10/28/100-incredible-open-courses-for-the-ultimate-tech-geek/