Yliopiston etusivulle | Suomeksi | På svenska | In English

Työnkuva

Tälle sivulle on kerätty tukiverkostolaisten monialaista ja vaihtelevaa työtä kuvaavia ominaisuuksia.

Osaaminen

 • Pedagoginen osaaminen ja kokemus:
 • Opetusteknologian osaaminen ja kokemus:
  • Opetusteknologiakeskuksen kautta keskitetysti tarjottujen opetusteknologiapalvelujen tuntemus ja käyttökokemus oman organisaation tarpeiden mukaan suuntautuen
  • Lisäksi organisaation tieteenalaan liittyvää muutakin opetusteknologiaa
  • Välineiden käyttökokemusta
  • Arviointikykyä välineiden käytettävyydestä ja mahdollisista opetussovelluksista
 • Substanssiin liittyvä osaaminen
 • Konteksti, työskentelytaidot
  • Yliopiston tuntemus; opetus- ja arviointikäytännöt, hallinto
  • Tiedotus-, tiedonhankinta- ja tiedon jakamisen taidot
  • Vuorovaikutustaidot, oma-aloitteisuus ja proaktiivisuus

Osaamisen kehittäminen

 • Koulutukset: OK:n yleiset ja erikseen tukiverkostolle järjestetyt koulutukset, Ypeda, muut alan koulutukset
 • Aktiivinen alan seuraaminen
 • Aktiivinen oman osaamisen ja kokemusten jakaminen verkostossa; oman erikoisosaamisalueen löytäminen
 • Alan seminaarit ja konferenssit
 • Verkostoituminen kansallisesti ja kansainvälisesti: oman tieteenalan verkostot, opetusteknologia-alan verkostot

Työtehtävät

 • Osallistuminen oman organisaation opetuksenkehittämistyöhön yhteistyössä pedagogisen yliopistonlehtorin kanssa ja erityisesti verkkopedagogiikan näkökulmasta; strategiatyö, opetushenkilöstön koulutus ja aiheeseen liittyvä tiedotus, opetushenkilöstön henkilökohtainen pedagoginen konsultointi, aiheeseen liittyvien tapahtumien järjestäminen
 • Verkko-opetukseen liittyviä teknisiä tukitehtäviä
 • Osallistuminen koko yliopiston laajuisen tukiverkoston toimintaan: säännölliset verkostotapaamiset, koulutukset, matkat
 • Asiantuntijana toimiminen verkkopedagogiikan asioita omassa yksikössä käsiteltäessä

Työnkuva kokonaisuutena

 • Selkeästi kuvattu, päätoiminen
 • Nimike esimerkiksi verkkopedagogiikan asiantuntija, verkko-opetuksen pedagoginen asiantuntija, mahdollisesti myös yliopisto-opettaja
 • Pääpaino verkko-opetuksen kehittämistehtävissä; mahdolliset muut tehtävät huomattavan vähäisellä tuntimäärällä
 • Tilaa oman osaamisen kehittämiseen, sisältäen myös oman alan tutkimusta yhdessä pedagogisen yliopistonlehtorin kanssa
 • Mahdollisuus tehdä oma työ ja sen merkitys näkyväksi