Acatiimi: Uudesta yliopistolaista puuttuu tasa-arvonäkökulma

Uusimmassa Acatiimissa ja Yliopistolaisessa kirjoitetaan Helsingin tutkijanaiset ry:n marraskuussa järjestämästä seminaarista “Tutkijanaiset ja muuttuva yliopisto”.

Yliopistouudistuksesta puuttuu tasa-arvonäkökulma

Yliopistolakiluonnos ei ota huomioon mahdollisia sukupuolivaikutuksia eikä
sukupuolten välinen tasa-arvo nouse muutenkaan esille koko uudistuksessa.
Naistutkijat ihmettelevät asiaa. Suomea on sentään pidetty
tasa-arvokehityksen kärkimaina. Koulutusilmaston muutos ei tee muutenkaan
hyvää naisten asemalle yliopistoissa.

http://www.acatiimi.fi/9_2008/09_08_10.php