Johanna Kantolasta Vuoden tieteentekijä 2009

Tieteentekijöiden liitto on valinnut Vuoden 2009 tieteentekijäksi politiikan tutkimuksen dosentti Johanna Kantolan. Johanna Kantola on Helsingin Tutkijanaiset ry.:n perustajajäsen ja hallituksen jäsen. Hän työskentelee Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitoksella ja tekee tutkimusta Suomen Akatemian Valta Suomessa -ohjelmassa. Tieteentekijöiden liiton palkintoperustelujen mukaan Kantolan työssä toteutuu esimerkillisellä tavalla yliopiston kolme keskeistä tehtävää: tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Johanna Kantola väitteli tohtoriksi Bristolin yliopistossa Englannissa vuonna 2004. Väitöskirjan nimi oli Gender the State: Comparisons of Feminist Discourses in Finland and Britain. Sukupuolen ja vallan näkökulmat ovat olleet hallitsevia Kantola tutkimuksissa. Kansainvälinen monografia Feminist Theorize the State ilmestyi vuonna 2006, seuraavana vuonna kokoelma Changing State Feminism (yhdessä professori Joyce Outshoornin kanssa) sekä Toinen maailmanpolitiikka: 10 käsitettä feministiseen kansainvälisten suhteiden tutkimukseen (yhdessä VTT Johanna Valeniuksen kanssa). 32-vuotiaan Kantolan toinen kansainvälinen monografia Gender and the European Union ilmestyy vuoden 2010 alkupuolella.

Kantola on erinomainen esimerkki kansainvälisesti verkostoituneesta tutkijasta. Tunnustuksena tästä hänet valittiin European Consortium for Political Researchin (ECPR) Gender Standing Groupin puheenjohtajaksi kaudelle 2007-2009. Kansainvälisestä arvostuksesta kertoo myös se, että maineikas kustantaja Oxford University Press on pyytänyt häntä yhdeksi toimittajaksi kirjaan Oxford Handbook on Gender and Politics.

Johanna Kantola on erittäin pidetty opettaja. Helsingin yliopiston Yleisen valtio-opin laitoksen opiskelijoiden ehdotuksesta Valtiotieteellisen tiedekunnan opintojen kehittämistoimikunta myönsi hänelle hyvän opettajan palkinnon 2008. Kantola on hoitanut valtio-opin laitoksella yliopistonlehtorin ja professorin tehtäviä. Lisäksi hän toimii sitoutuneesti monien jatko-opiskelijoiden ohjaajana.

Sukupuolen ja vallan näkökulmat korostuvat myös Kantolan yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Hän on pitänyt yleistajuisia esitelmiä ja koulutuksia yhteiskunnallisten rakenteiden ja naisiin kohdistuvan väkivallan suhteista. Kantola on toiminut myös vapaaehtoisena päivystäjänä Naisten Linjalla.