Verkostoitumisiltapäivä 1.10.2012

Helsingin Tutkijanaiset ry:n järjestää maanantaina 1.10.2012 klo 16-18 verkostoitumis­­tilai­­suuden, jonka teemana on nais­­ten asema tiede­­­­maailmassa. Mukaan on kutsuttu edustava joukko yli­­opis­­­­­­tojen ja tiede­­hallinnon vaikuttajanaisia. Erityisesti haluam­­me he­­rät­­tää keskus­­telua siitä, mitä voimme tehdä yhdes­­sä tiedenaisten ase­­man pa­­ran­­ta­­miseksi. Euroop­­palaisia näkö­­kul­­mia kes­­kus­­teluun tuo Euro­­opan tiede­­säätiön johdossa toimi­­nut Suomen Aka­­te­­mian tutkimus­­johtaja professori Marja Makarow, joka alustaa tilaisuudessa ai­­hees­­­­­­ta ”Tieteen ja tutkijan­­­­uran tasa-arvohaasteet Suomessa ja Eu­­roo­­pas­­sa”.

Tilaisuus järjestetään Kaisa­­niemen kasvitieteellisen puutarhan Linkola-salissa (Unioninkatu 44 / Kaisa­­niemenranta 2). Tilaisuuden vetäjinä toimivat professori Johanna Niemi (HY) ja professori Liisa Husu (Örebron yliopisto ja Hanken). Viinitarjoilu.

Ilmoittaudu sähköpostitse Tutkijanaisten puheenjohtaja Sirkku Manniselle (a)helsinki.fi viimeistään 24.9. Paikkoja on rajoitetusti, ja mukaan otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.