Nainen + laskennallinen tiede = täydellinen yhtälö

Täydellinen yhtälö -kampanja esittelee kymmenen naistutkijaa, laskennallisten tieteiden alalta. Kampanjan nostaa esiin naistutkijoita ja heidän tutkimusalojaan. Roolimallien ja esikuvien avulla laajennetaan käsitystä siitä millaiset ihmiset pärjäävät kovissa tieteissä ja millaista tiedettä naistutkijat tekevät. Samalla esitellään naistutkijoiden tieteellisiä tuloksia yleistajuisesti.

VehkamäkiTaulu

Yksi kampanjan tutkijoista on Helsingin tutkijanaiset ryn puheenjohtaja 2014-2015 Helsingin yliopiston professori Hanna Vehkamäki. Kuva: Vapa Media.

Täydellinen yhtälö -sivun tarinat toimivat tiedon ja inspiraation lähteinä tieteen mielenkiintoiseen maailmaan. Tutustu kampanjaan ja huippututkijoihin, jotka ovat myös naisia, ongelmanratkaisijoita, tulevaisuuden rakentajia ja monella tavalla luovia ihmisiä!